[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]

etnofutu 4 - soome-ugri noorte loojate IV etnofuturismi konverentsesileht | kava | esinejad | tekstid | esimene ringkiri


ETTEKANDED
Tartus ERMi Näitusemaja konverentsisaalis (J.Kuperjanovi 9) 25. ja 26. juulil 2001

eesti, vene ja inglise keeles, eesti-vene-eesti ja vene-inglise-vene sünkroontõlkega

kolmapäev,
25. juuli
AVAISTUNG

Avasõnad MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatuselt Vaata pilti!
Nick Hennessey
(inglane, Kalevala maailmameister 2000) tervitus
Vaata pilti!
Kari Sallamaa (soomlane, Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni asepresident)
 Etnofuturism ja kosmofuturism. Meie filosoofia arendamisest Vaata pilti!
Juri Kalijev (mari) Omausust tänapäeval
Vaata pilti!
Tatjana Minnijahmetova (udmurt) Oma usk - perspektiivid ja ohud
Vaata pilti!
Natalja Rozenberg (udmurt) Etnofuturism Volgamaadel

  Vladimir Romaškin (ersa, Maarjamaa Risti kavaler) Omamuusika eluvõimest ja vajalikkusest 22. sajandil
Janika Oras (eestlane) Regilaulu taassünd Eestis
Vaata pilti!
Kaido Kama (võrokeelne eestlane, maailmarändur) Sooja mere hea mõju etnofuturistliku riigikorralduse tekkimisele

Arutelu
neljapäev,
26. juuli
ME PEAME JU VÄGA TASA KÄIMA
ETTEKANDED SOOMEUGRILASTEST KUI EUROOPA INDIAANLASTEST
  Heinapuu Ott (eestlane) Mõiste etnofuturism tähendusmahud (vt Etnofuturismi mõiste ja naabermõisted)
Andres Heinapuu (eestlane) Postmoderni keskkonna võimalused ja väljakutsed põlisrahvastele
Vaata pilti!
Irina Orehhova (udmurt), Kauksi Ülle (võruke) Udmurdi ja võro iidse maailmapildi ja kaasaja vastuolude loovast ületamisest
Vaata pilti!
  Ahto Kaasik (virulane) Omausust omailmas
Arutelu
  ETTEKANDED ETNOFUTURISTLIKUST KIRJANDUSEST
  Viktor Šibanov (udmurt) Etnofuturism kui postmodernismi hauakaevaja
Hasso Krull
Jangamuttuk ineanan modje: Tontide tapja tuleb põhja (Mudrooroo romaanitriloogiast)
Hannu Oittinen
Etnofuturismi võimalusetusest Soomes Vaata pilti!
  Artur Artejev (komi) Kultuuriline kakskeelsus kirjanduses Vaata pilti!
Miikul Pahomov (lüüdi)
Vaata pilti!
Nikolai Abramov (vepsa) Miks on tarvis ilukirjandust väikekeeltesse tõlkida
Veiko Märka Leib oli 1960ndate Coca-Cola
Arutelu
  Berk Vaher Rahvusliku kirjanduse võimalustest (stendiettekanne)

esileht | kava | esinejad | tekstid | esimene ringkiri

 [sündmused]  [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]