Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 25.08.2005

Loe veel:

17.10.2005 Hõimupäevad_lõppevad soome-ugri näitusega

08.09.2005 Arreteeriti_maride usujuhi poeg, noortejuhile esitati süüdistus

07.09.2005 Maride_rahvusliider alustab täna näljastreiki

28.08.2005 Uus_kallaletung Marimaal

26.08.2005 Lausitzi_sorbid_on solidaarsed udmurtidega

25.08.2005 Hüvastijätusõnad Mati Undile

25.08.2005 Ersad:_Venemaa_ametlik meedia levitab valeinformatsiooni

21.08.2005 Lõppes_X_rahvusvaheline fennougristikakongress Joškar-Olas

19.08.2005 Lootuse_kaotanud udmurdid otsivad toetust Euroopast

17.08.2005 Mailis_Reps_kritiseeris Marimaal viibides Eesti ajakirjandust

17.08.2005 Võimud_ähvardavad mari organisatsiooni

16.08.2005 Marimaal_toimuval fennougristika kongressil asendati teadlased tšinovnikutega

15.08.2005 Marimaa_algas_X Rahvusvaheline Fennougristika Kongress

12.08.2005 Eestlaste_delegatsioon X Rahvusvahelisel Fennougristikakongressil on kokku kuivanud

11.08.2005 Hõimukalenderit_2006 vastvalminud

10.08.2005 Eesti-Saami_teatri koostööalgus: Lemminkäinen Eestis

09.08.2005 Marimaal_keelatud film mäemari esimesest laulupeost ilmub DVD-l

01.08.2005 Eesti_kunstiüliõpilased jäid Marimaal poliitika hammasrataste vahele

22.07.2005 Eesti_tudengid_sunniti lahkuma Marimaalt

14.07.2005 Esindamata_Rahvaste Organisatsioon võttis vastu marisid toetava resolutsiooni

31.05.2005 Marimaa_fašistlikud rühmitused on väidetavalt seotud vabariigi valitsusega

19.05.2005 Helilooja_Andrei Ešpai keeldus juubeli pidustustest Marimaal

12.05.2005 Euroopa_Parlament võttis vastu resolutsiooni inimõiguste rikkumisest
Marimaal

11.05.2005 Euroopa_Parlament arutab homme täiskogul resolutsiooni inimõiguste rikkumisest Marimaal

07.05.2005 Euroopa_Rahvuste Föderaalliidu kongress arutas marilaste olukorda

02.05.2005 Euroopa_Parlamendis algatati Marimaa olukorda käsitleva resolutsiooni kiirmenetlus

27.04.2005 Euroopa_Parlamendis võeti vastu tegevuskava soome-ugri vähemuste olukorra parandamiseks Venemaal

26.04.2005 Marid_väljendavad oma tänu Euroopa Parlamendi liikmetele ja rahvusvahelisele üldsusele toetuse eest

25.04.2005 Soome-ugri_maailm tähistab mari sangari päeva

22.04.2005 Tunne_Kelam kommenteerib maride probleemi arutelu Moskvas

11.03.2005 Euroopa_Parlament hakkab tegelema Marimaa küsimusega

23.02.2005 Esimese_päevaga koguti seitsesada allkirja maride toetuseks

22.02.2005 Mari_rahvas_Venemaal surve all Võimalus ühineda avaliku pöördumisega

04.02.2005 Marimaal_ahistatakse jätkuvalt opositsiooniliidreid


Pressiteated 2004

Pressiteated 2003 

Pressiteated 2002

Pressiteated 2001

 

prindi välja

ERSAD: VENEMAA AMETLIK MEEDIA LEVITAB ALEINFORMATSIOONI
Avalikus kirjas kurdab Mordva üldsus põlisrahvaste keele ja kultuuri hävitamise üle

Mordvas ning selle naabruspiirkondades asuva soome-ugri põlisrahva ersade rahvuslik organisatsioon Ersa Keele Päästefond ei nõustu informatsiooniga, mida edastasid Mari Eli ja teiste Venemaa piirkondade ametlikud meediakanalid seoses äsjalõppenud X fennougristikakongressiga.

Avalikus pöördumises Marimaa pealinnas Joškar-Olas toimunud kongressil osalejatele juhitakse tähelepanu sellele, et võimude poolt kontrollitavates meediakanalites levitatakse teadlikku väärinformatsiooni Venemaa soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride seisukorra ilustamiseks.

Pöördumises märgitakse ka, et ersa ja mokša keele seisund on viimasel ajal hakanud kiiresti halvenema nii Mordva Vabariigis kui ka ersade ja mokšade asualadel väljaspool Mordvat. Maakoole suletakse, linnades ja suuremates asulates arvatakse põlisrahva keeletunnid õppeplaanidest välja. Õppekavas puudub omaajaloo aine, pole ka mordva ajaloo ja kultuuriloo õpikuid. Suurveneliku poliitika tulemusena on ersade ja mokšade arv kümne aasta jooksul vähenenud veerandi võrra.

Pöördumises esitavad ersad kutse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee raportöörile Katrin Saksale külastada võimalikult kiiresti ka Mordvamaad ning ühtlasi manitsevad nad teda olema äärmiselt umbusklik ametnikega kohtudes.

Ersad ja mokšad on kultuurilt ja keelelt lähedased (umbes nagu eesti ja soome keel) ning nende ühisnimetus on mordvalane. 2002. aasta rahvaloenduse täpsustatud andmetel fikseeriti ersasid ja mokšasid ühisnimetaja mordvalased all kokku 845 000, kellest 67,4% räägib emakeelt. Ersad moodustavad sellest grupist suurema osa.

Allpool on avaliku kirja täistekst.
______________________________

X Rahvusvahelise Fennougristika Kongressil osalejatele

Kallid hõimlased ja keelesugulased! X Rahvusvahelise Fennougristika Kongressi töö kohta e-postiga tulevad sõnumeid lugedes, ei saa me nõustuda nende sisuga. Mari Eli ja teiste vabariikide võimud levitavad nendest sõltuvate teabevahendite kaudu ettekavatsetult valelikke teateid soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride suurepärase olukorra kohta. See on desinformatsioon sellest tulenevate vastavate tagajärgedega.

Eriti kriitiline, isegi lootusetu on seisukord ersa ja mokša keeltega Mordva Vabariigis ja selle naaberaladel, kus elab 85% ersalastest. Maakoolid, kus nii või teisiti õpiti emakeeli, hääbuvad; linnades ja teistes suurtes asulates pole emakeeled koolide õppekavadeski. Kooliprogrammidest praktiliselt puudub õppeaine "Oma rahva ajalugu", pole ka ajaloo õpikut. TV-kavadest on kustutatud isegi rahvusliku toimetuse nimi -"Saja?ar". Impeeriumi agressioni tagajärjed on ilmselged: kümne aastaga on ersa ja mokša rahvastiku arv vähenenud Venemaal rohkem kui 300 tuhande ehk 25-27% võrra.

Palume tulla Mordvasse rahvusvahelise üldsuse esindajatel, nende hulgas ka Eesti parlamendi saadikut Sotsiaal-Demokraatlikust Erakonnast, proua Katrin Saksa, kes valmistab Euroopa Nõukogule vastavasisulist aruannet. Samuti soovitame põhjalikult tutvuda ajalehe "Erzjan Mastor" artiklitega. Kohalesõidu korral on kõigepealt vaja kohtuda mitte ministritega, kes väljaspool kahtlust maalivad pildi olukorrast vikerkaarevärvides, vaid Ersa Keele Päästmise Fondi juhatusega. Siis veendute – ersa ja mokša keelte, järelikult ka rahvuste olukord on tõesti katastroofiline. Inimõigustest Mordvamaal ei ole mõtet siikohal rääkidagi. Ersa ja mokša rahvaste genotsiid kohalike ja föderaalsete võimude poolt teostub kõikides tema ilmingutes.


Ersa Keele Päästmise Fondi juhatuse liikmete nimel
G. D. Musaljov
juhatuse esimees