Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 01.08.2005

Loe veel:

17.10.2005 Hõimupäevad_lõppevad soome-ugri näitusega

08.09.2005 Arreteeriti_maride usujuhi poeg, noortejuhile esitati süüdistus

07.09.2005 Maride_rahvusliider alustab täna näljastreiki

28.08.2005 Uus_kallaletung Marimaal

26.08.2005 Lausitzi_sorbid_on solidaarsed udmurtidega

25.08.2005 Hüvastijätusõnad Mati Undile

25.08.2005 Ersad:_Venemaa_ametlik meedia levitab valeinformatsiooni

21.08.2005 Lõppes_X_rahvusvaheline fennougristikakongress Joškar-Olas

19.08.2005 Lootuse_kaotanud udmurdid otsivad toetust Euroopast

17.08.2005 Mailis_Reps_kritiseeris Marimaal viibides Eesti ajakirjandust

17.08.2005 Võimud_ähvardavad mari organisatsiooni

16.08.2005 Marimaal_toimuval fennougristika kongressil asendati teadlased tšinovnikutega

15.08.2005 Marimaa_algas_X Rahvusvaheline Fennougristika Kongress

12.08.2005 Eestlaste_delegatsioon X Rahvusvahelisel Fennougristikakongressil on kokku kuivanud

11.08.2005 Hõimukalenderit_2006 vastvalminud

10.08.2005 Eesti-Saami_teatri koostööalgus: Lemminkäinen Eestis

09.08.2005 Marimaal_keelatud film mäemari esimesest laulupeost ilmub DVD-l

22.07.2005 Eesti_tudengid sunniti lahkuma Marimaalt

14.07.2005 Esindamata_Rahvaste Organisatsioon võttis vastu marisid toetava resolutsiooni

31.05.2005 Marimaa_fašistlikud rühmitused on väidetavalt seotud vabariigi valitsusega

19.05.2005 Helilooja_Andrei Ešpai keeldus juubeli pidustustest Marimaal

12.05.2005 Euroopa_Parlament võttis vastu resolutsiooni inimõiguste rikkumisest
Marimaal

11.05.2005 Euroopa_Parlament arutab homme täiskogul resolutsiooni inimõiguste rikkumisest Marimaal

07.05.2005 Euroopa_Rahvuste Föderaalliidu kongress arutas marilaste olukorda

02.05.2005 Euroopa_Parlamendis algatati Marimaa olukorda käsitleva resolutsiooni kiirmenetlus

27.04.2005 Euroopa_Parlamendis võeti vastu tegevuskava soome-ugri vähemuste olukorra parandamiseks Venemaal

26.04.2005 Marid_väljendavad oma tänu Euroopa Parlamendi liikmetele ja rahvusvahelisele üldsusele toetuse eest

25.04.2005ugri maailm tähistab mari sangari päeva

22.04.2005 Soome-Tunne_Kelam kommenteerib maride probleemi arutelu Moskvas

11.03.2005 Euroopa_Parlament hakkab tegelema Marimaa küsimusega

23.02.2005 Esimese_päevaga koguti seitsesada allkirja maride toetuseks

22.02.2005 Mari_rahvas Venemaal surve all Võimalus ühineda avaliku pöördumisega

04.02.2005 Marimaal_ahistatakse jätkuvalt opositsiooniliidreid


Pressiteated 2004

Pressiteated 2003 

Pressiteated 2002

Pressiteated 2001

 

prindi välja

Eesti kunstiüliõpilased jäid Marimaal poliitika hammasrataste vahele

Eile öösel jõudsid Tallinna Eesti Kunstiakadeemia 28. soome-ugri uurimisreisil osalenud, kes olid alul Marimaalt välja saadetud ja siis sinna ometi lubatud. Kõigist uurimisreisidest sai just see viimane kõige suurema pressi tähelepanu osaliseks Venemaal: tema kohta on ilmunud üle kümne uudise ja artikli, ekspeditsiooni kajastati ka ülevenemaalises teleuudistesaates.

Vene pressis avaldatut kommenteerisid ning toimunut kirjeldasid Soome-Ugri Rahvaste Infokeskusele ekspeditsiooni juht, EKA rahvakunsti õppetooli juhataja Kadri Viires ja reisi kaasa teinud Müncheni etnograafiamuuseumi asedirektor Jean-Loupe Roussellot.

Uudistes kirjutati kõigest muust kui ekspeditsiooni tööst, mis seisnes tšuvaši ja mäemari rahvakunsti ja etnograafia jäädvustamises (joonistamine, pildistamine). Alul püüti vabandada ekspeditsiooni väljasaatmist, kinnitades, et eestlaste julgeolekut ei olnud võimalik tagada. Hiljem anti aga uudistes ja artiklites mõista, et kunstiüliõpilased ise olid ohtlikud Mari Vabariigi julgeolekule, sest tegelesid salaja hoopis luuramisega. Seejuures olid süüdistused tihti vastukäivad.

Näiteks kirjutati, et uurimisreis saabus Marimaale salaja, et neil ei olnud sinna viisat. Ometi oli kõigi kutsetel lisaks Tšeboksarõle märgitud ka Marimaa pealinn Joškar-Ola. Süüdistusele, nagu oleks ekspeditsioon “inkognito” Marimaale tulla tahtnud, vastas Rousselot: “See polnud nii, sest kohe pärast saabumist pöördusime kohalike võimude poole.”

Kirjutati veel, et vanas Vene linnas Kozmodemjanskis ei olevat võimalik mari rahvakunstiga tutvuda. Tegelikult on Mäemari rajooni keskuses Kozmodemjanskis laialdased mäemari etnograafia kogud, millega eelmise Marimaa-uurimisreisi 1995) osalejad olid saanud tutvuda. Teises uudises aga süüdistati üliõpilasi, et nad omal käel ilma tunnistajateta mäemari külades käisid. Kadri Viires kommenteeris, et nad oleksid olnud tänulikud, kui Marimaa administratsioon oleks neile saatjad kaasa andnud, kuid seda ei tehtud.

Veel süüdistati osa tudengitest viisarežiimi rikkumises, mida tegelikult ei
toimunud.

11. juulil saabusid EKA tudengid ja õppejõud koos Roussellot’ ja kahe Antwerpeni kunstikooli õppejõuga Tšuvaši Vabariigi pealinna Šupaškari (vn k Tšeboksarõ). Uurimisreisi algust iseloomustas Roussellot nii: “Ekspeditsioon oli suurepäraselt ette valmistatud. Teadsime, kuhu läheme ja kui kauaks. Tänu Tšuvaši Humanitaarinstituudile kasutasime sealveedetud kümme päeva väga tõhusalt.”

Kui Humanitaarinstituut pöördus 18. juulil Marimaa kultuuriministeeriumi poole, soovitati sealt, et uurimisreis saabuks Kozmodemjanski 21. juulil, ütles Kadri Viires. Kohe pärast saabumist aga saadeti üliõpilased miilitsaeskordi saatel Šupaškari tagasi. Lõpuks lubati neil 25. juulil naasta.

Rousselot ütles niisuguse edasi-tagasi väntsutamise kommentaariks, et see ei olnud tema jaoks midagi erilist. Ta meenutas analoogseid kogemusi indiaani reservaatidest, kus põlisrahvas arvab üht ja võimud teist. Roussellot ütles, et neid deporteerinud administratsioon ja miilitsad olid kultuurivõõrad inimesed. “Kolleegid muuseumist ja instituudist aga võtsid meid hästi vastu. Ja loomulikult olin ma seal just kolleegidega kohtumas.”

Viimasel ajal Marimaal leviva eestlaste-paranoia põhjus on tõenäoselt see, et eestlased oskavad liiga hästi vene keelt ning seetõttu võivad vahendajateta kontakteeruda kohaliku elanikkonnaga. Marimaa valitsusel on aga tarvis kontrollida ja tsenseerida kogu informatsiooni, mis jõuab välismaale. Marimaa võimudel lihtsalt ei jätkunud kõigi uurimisreisijate tarvis jälgivat personali.

Eesti Kunstiakadeemia korraldab soome-ugri uurimisreise alates 1978. aastast igal suvel. On käidud peaaegu kõigi soome-ugri rahvaste juures, 20 korral Venemaal, ent ka Ukrainas, Lätis, Rumeenias, Soomes ja Norras. Neljal suvel on töötatud Eestis. Tänavu tutvuti esimest korda keelelt türgi-tatari rühma kuuluvate, kuid esemeliselt kultuurilt maridele lähedaste tšuvaššide rahvakunstiga.

Uurimisreiside eesmärk on kõigepealt hõimurahvaste rahvakunsti jäädvustamine: etnograafiliste esemete joonistamine, mõõdistamine ja fotografeerimine, viimasel ajal ka etnograafilise materjali videosalvestused. Seejuures saadetakse koopiad töö tulemustest alati ka nende rahvaste muuseumidele, kelle juures käidud on.

Vähem tähtis pole tulevaste kunstnike ja kunstiteadlaste viimine sugulasrahvaste visuaalsesse maailma, et nad oma hilisemas tegevuses ei unustaks oma etnilisi juuri. Ekspeditsioonil osalevad erinevate erialade üliõpilased noorematelt kursustelt. Iga üliõpilane teeb ekspeditsiooni tulemusena iseseisva uurimistöö oma erialalt.

Iga uurimisreisi tulemustena on valminud näitus, millega viimastel aastatel on avatud hõimupäevad Eestis (oktoobris), kevadel toimub traditsiooniline uurimisreisi-konverents. Uurimisreiside materjalide põhjal on valminud kaks raamatut, nendega on illustreeritud mitu Fenno-Ugria Asutuse ja kunstiakadeemia koostöös valminud soome-ugri kalendrit.

Lisainformatsioon: Kadri Viires, tel 5140864; Riin Alatalu, tel 5119439;
http://www.mari.ee