Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 12.05.2005

Loe veel:

17.10.2005 Hõimupäevad_lõppevad soome-ugri näitusega

08.09.2005 Arreteeriti_maride usujuhi poeg, noortejuhile esitati süüdistus

07.09.2005 Maride_rahvusliider alustab täna näljastreiki

28.08.2005 Uus_kallaletung Marimaal

26.08.2005 Lausitzi_sorbid_on solidaarsed udmurtidega

25.08.2005 Hüvastijätusõnad Mati Undile

25.08.2005 Ersad:_Venemaa_ametlik meedia levitab valeinformatsiooni

21.08.2005 Lõppes_X_rahvusvaheline fennougristikakongress Joškar-Olas

19.08.2005 Lootuse_kaotanud udmurdid otsivad toetust Euroopast

17.08.2005 Mailis_Reps_kritiseeris Marimaal viibides Eesti ajakirjandust

17.08.2005 Võimud_ähvardavad mari organisatsiooni

16.08.2005 Marimaal_toimuval fennougristika kongressil asendati teadlased tšinovnikutega

15.08.2005 Marimaa_algas_X Rahvusvaheline Fennougristika Kongress

12.08.2005 Eestlaste_delegatsioon X Rahvusvahelisel Fennougristikakongressil on kokku kuivanud

11.08.2005 Hõimukalenderit_2006 vastvalminud

10.08.2005 Eesti-Saami_teatri koostööalgus: Lemminkäinen Eestis

09.08.2005 Marimaal_keelatud film mäemari esimesest laulupeost ilmub DVD-l

01.08.2005 Eesti_kunstiüliõpilased jäid Marimaal poliitika hammasrataste vahele

22.07.2005 Eesti_tudengid sunniti lahkuma Marimaalt

14.07.2005 Esindamata_Rahvaste Organisatsioon võttis vastu marisid toetava resolutsiooni

31.05.2005 Marimaa_fašistlikud rühmitused on väidetavalt seotud vabariigi valitsusega

19.05.2005 Helilooja_Andrei Ešpai keeldus juubeli pidustustest Marimaal

11.05.2005 Euroopa_Parlament arutab homme täiskogul resolutsiooni inimõiguste rikkumisest Marimaal

07.05.2005 Euroopa_Rahvuste Föderaalliidu kongress arutas marilaste olukorda

02.05.2005 Euroopa_Parlamendis algatati Marimaa olukorda käsitleva resolutsiooni kiirmenetlus

27.04.2005 Euroopa_Parlamendis võeti vastu tegevuskava soome-ugri vähemuste olukorra parandamiseks Venemaal

26.04.2005 Marid_väljendavad oma tänu Euroopa Parlamendi liikmetele ja rahvusvahelisele üldsusele toetuse eest

25.04.2005 Soome-ugri_maailm tähistab mari sangari päeva

22.04.2005 Tunne_Kelam kommenteerib maride probleemi arutelu Moskvas

11.03.2005 Euroopa_Parlament hakkab tegelema Marimaa küsimusega

23.02.2005 Esimese_päevaga koguti seitsesada allkirja maride toetuseks

22.02.2005 Mari_rahvas Venemaal surve all Võimalus ühineda avaliku pöördumisega

04.02.2005 Marimaal_ahistatakse jätkuvalt opositsiooniliidreid


Pressiteated 2004

Pressiteated 2003 

Pressiteated 2002

Pressiteated 2001

 

prindi välja

Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni inimõiguste rikkumisest
Marimaal

Euroopa Parlament võttis tänasel täiskogu istungil Strasbourgis ühegi vastuhääleta vastu resolutsiooni inimõiguste ja demokraatia põhimõtete rikkumisest Vene Föderatsiooni kuuluvas Mari Vabariigis. Ühisettepaneku resolutsiooniks esitasid seitse soomeugrilasest liberaalide, sotsiaaldemokraatide ja konservatiivide esindajat, nende hulgas Toomas Savi ning Tunne Kelam Eestist, Paavo Väyrynen Soomest ning Tallinnas elav ungarlane György Schöpflin.

Euroopa Parlamendi resolutsioonis rõhutatakse, et maridel on omakeelse hariduse saamine keerukas: pole marikeelset kesk- ega kõrgharidust, viimastel aastatel on marikeelsete õppematerjalide väljaandmine vähenenud. Märgitakse ka, et Marimaal toimuvad pidevalt kallaletungid sõltumatu ajakirjanduse esindajatele. 2001. aastal tapeti kolm ajakirjanikku, 4. veebruaril 2005 peksti julmalt Mari Kongressi esimeest Vladimir Kozlovi. Ei kohalikud ega levenemaalised juurdlusorganid pole siiani toonud kohtu ette ühtki süüdlast.

Resolutsioonis kutsutakse Venemaa föderaalset ja kohalikku võimu üles tunnustama sõnavabadust, lõpetama viivitamatult Mari Eli ametnike, haridus- ja kultuuritöötajate poliitiline tagakiusamine ning täitma kohustusi, mida Venemaa Föderatsioon on endale võtnud vähemuskeelte ja kultuuride kaitsmisel ja arendamisel.

Resolutsiooni toetasid Europarlamendi seitsmest fraktsioonist kuus (Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon, Euroopa demokraatide ja liberaalide liidu fraktsioon, Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon, Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste liitfraktsioon ja Liit Rahvusriikide Euroopa eest).

Resolutsiooni arutelul esinesid ka Tunne Kelam ja Marianne Mikko Eestist. Marianne Mikko rõhutas, et Euroopa Liidu esindajad peavad poliitilistel kõnelustel Venemaaga tõsiselt päevakorda võtma rahvusvähemuste kaitse Venemaal. Mikko ütes, et, ksenofoobia on Venemaal vormistunud fašistlikeks löögirühmadeks, kes tegutsevad karistamatult. Ta lisas: "Rahvuslike ajakirjanike ahistamine ning tapmine on väga murettekitav. Siin ühenduvad nii president Vladimir Putini soov suruda maha sõltumatu ajakirjandus kui ka rahvuslik diskrimineerimine." Mikko märkis ka, et maride olukord on ainult veidi parem ligi miljonilise rahvaarvuga mordvalaste omast, kelle keeltes ei anta välja ühtegi päevalehte ega jagata õpetust üheski koolis.

Euroopa Parlamendi algatusele on eelnenud laialdased rahvusvahelised protestid. Veebruaris algatas rühm Soome teadlasi avalduse "Mari rahva kaitseks", millele on võrguleheküljel www.ugri.info/mari alla kirjutanud inimesi rohkem kui 60 riigist.

Täiendav info: Mart Meri, tel + 372 51 27314.

Lisad

Lisa1: Inimõiguste ja demokraatia põhimõtete rikkumine Venemaa Föderatsiooni
Mari El Vabariigis. Euroopa Parlamendi resolutsioon Mari Eli kohta (eesti keeles)
Lisa 2: Tunne Kelami kõne debatil (inglise keeles)
Lisa 3: Marianne Mikko kõne debatil (eesti keeles)

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, tel 6 449 270 või 6 445 119, suri@suri.ee