Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 27.04.2005

Loe veel:

17.10.2005 Hõimupäevad_lõppevad soome-ugri näitusega

08.09.2005 Arreteeriti_maride usujuhi poeg, noortejuhile esitati süüdistus

07.09.2005 Maride_rahvusliider alustab täna näljastreiki

28.08.2005 Uus_kallaletung Marimaal

26.08.2005 Lausitzi_sorbid_on solidaarsed udmurtidega

25.08.2005 Hüvastijätusõnad Mati Undile

25.08.2005 Ersad:_Venemaa_ametlik meedia levitab valeinformatsiooni

21.08.2005 Lõppes_X_rahvusvaheline fennougristikakongress Joškar-Olas

19.08.2005 Lootuse_kaotanud udmurdid otsivad toetust Euroopast

17.08.2005 Mailis_Reps_kritiseeris Marimaal viibides Eesti ajakirjandust

17.08.2005 Võimud_ähvardavad mari organisatsiooni

16.08.2005 Marimaal_toimuval fennougristika kongressil asendati teadlased tšinovnikutega

15.08.2005 Marimaa_algas_X Rahvusvaheline Fennougristika Kongress

12.08.2005 Eestlaste_delegatsioon X Rahvusvahelisel Fennougristikakongressil on kokku kuivanud

11.08.2005 Hõimukalenderit_2006 vastvalminud

10.08.2005 Eesti-Saami_teatri koostööalgus: Lemminkäinen Eestis

09.08.2005 Marimaal_keelatud film mäemari esimesest laulupeost ilmub DVD-l

01.08.2005 Eesti_kunstiüliõpilased jäid Marimaal poliitika hammasrataste vahele

22.07.2005 Eesti_tudengid sunniti lahkuma Marimaalt

14.07.2005 Esindamata_Rahvaste Organisatsioon võttis vastu marisid toetava resolutsiooni

31.05.2005 Marimaa_fašistlikud rühmitused on väidetavalt seotud vabariigi valitsusega

19.05.2005 Helilooja_Andrei Ešpai keeldus juubeli pidustustest Marimaal

12.05.2005 Euroopa_Parlament võttis vastu resolutsiooni inimõiguste rikkumisest
Marimaal

11.05.2005 Euroopa_Parlament arutab homme täiskogul resolutsiooni inimõiguste rikkumisest Marimaal

07.05.2005 Euroopa_Rahvuste Föderaalliidu kongress arutas marilaste olukorda

02.05.2005 Euroopa_Parlamendis algatati Marimaa olukorda käsitleva resolutsiooni kiirmenetlus

26.04.2005 Marid_väljendavad oma tänu Euroopa Parlamendi liikmetele ja rahvusvahelisele üldsusele toetuse eest

25.04.2005 Soome-ugri_maailm tähistab mari sangari päeva

22.04.2005 Tunne_Kelam kommenteerib maride probleemi arutelu Moskvas

11.03.2005 Euroopa_Parlament hakkab tegelema Marimaa küsimusega

23.02.2005 Esimese_päevaga koguti seitsesada allkirja maride toetuseks

22.02.2005 Mari_rahvas Venemaal surve all Võimalus ühineda avaliku pöördumisega

04.02.2005 Marimaal_ahistatakse jätkuvalt opositsiooniliidreid


Pressiteated 2004

Pressiteated 2003
 

Pressiteated 2002

Pressiteated 2001

 

 

prindi välja

Euroopa Parlamendis võeti vastu tegevuskava soome-ugri vähemuste olukorra parandamiseks Venemaal

26. aprillil, mari sangari päeval, kinnitasid Euroopa Parlamendi Soome-Ugri Foorumi liikmed Brüsselis tegevuskava, mille eesmärgiks on kaasa aidata soome-ugri vähemuste olukorra parandamisele Venemaal. Tegevuskava abil kavatsetakse täita mullu augustis Tallinnas toimunud soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi peaeesmärk: parandada meie Venemaal asuvate hõimurahvaste keelelist ja kultuurilist olukorda vastavalt rahvusvahelistele normidele.

Soome-Ugri Foorum kutsub Euroopa Liidu ametlikke organeid üles dialoogile Venemaa võimudega soome-ugri vähemuste keelelis-kultuuriliste õiguste asjus. Lisaks plaanitakse aktiivset koostööd kultuuri- ja noorsoovahetuse alal ning rohujuure tasandi koostöös.

Foorum otsustas ka saata oma delegatsiooni Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istungile Komi Vabariigi pealinna Sõktõvkari novembris.

Samuti olid Euroopa Parlamendi liikmed ühel meelel resolutsiooni koostamise osas, mis käsitleb inimõiguste jätkuvat rikkumist Mari Eli Vabariigis ja üldisemalt Venemaa soome-ugri rahvaste asualadel.

Europarlamendi Soome-Ugri Foorumisse kuulub 44 saadikut peamiselt Soomest, Ungarist ja Eestist.

 

Lisa: Euroopa Parlamendi Soome-Ugri Foorumi tegevuskava tekst eesti ja inglise keeles.

Euroopa Parlamendi liikmete Tegevuskava Venemaa soome-ugri vähemuste heaks

Euroopa Parlamendi liikmed Eestist, Soomest ja Ungarist on otsustanud võtta meetmeid, et täita soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi eesmärke Venemaa soome-ugri vähemuste olukorra parandamisel.

Parlamendi soome-ugri liikmed

1. Soovitavad tungivalt EL Nõukogul ja Komisjonil paluda Venemaa valitsust parandada soome-ugri vähemuste olukorda administratiiv- ja finantsreformide abil ning julgustades regionaalseid ja kohalikke võime austada ja edendada vähemuste kultuurilisi ja keelelisi õigusi.

2. Soovitavad tungivalt Euroopa Parlamendi esindajatel Euroopa Liidu ja Venemaa paralmendi koostöökomisjonis alustada arutelu Venemaa ja Euroopa Liidu keeleliste vähemuste probleemidest ja meetmetest, mida mõlemad parlamendid peaksid võtma rahvusvaheliste normide saavutamiseks sel alal.

3. Soovitavad tungivalt Välisasjade komisjonil ja selle Inimõiguste alamkomisjonil haarata soome-ugri vähemuste probleemid kõigisse resolutsioonidesse, mis puudutavad Venemaad ja inimõigusi üldiselt.

4. Soovitavad tungivalt Välisasjade komisjoni liikmeil jälgida hoolikalt arenguid soome-ugri vähemustega seoses, et juhtida Komitee ja Parlamendi tähelepanu igale võimude kuritarvitusele; leppisid kokku pakilise resolutsiooni esitamises mari vähemuse viimase aja probleemide asjus.

5. Soovitavad tungivalt Kultuuri- ja Eelarvekomisjoni liikmeil teha ettepanek rahastada kultuuri- ja noorsoovahetust soome-ugri vähemustega, nende EL liikmesriikide koolides ja ülikoolides õppimiseks ja andmaks neile emakeelset informatsiooni rahvusvahelistest inimõiguste alastest lepingutest.

6. On valmis abistama soome-ugri vähemuste esindajaid näituse korraldamisel Euroopa Parlamendi ruumides, mis kajastaks objektiivselt nende olukorda Venamaa Föderatsioonis.

7. On valmis aktiviseerima Eesti, Soome ja Ungari valitsusi ja valitsusväliseid organisatsioone algatama programme Uue naabruspoliitika raames parandamaks rohujuure tasandil Venemaa soome-ugri rahvaste keelelist, kultuurilist ja sotsiaalmajanduslikku olukorda.

8. Leppisid kokku lähetada delegatsiooni Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee järgmisele koosolekule 10.-13. novembril Sõktõvkaris, et arutada edaspidise koostöö võimalusi.

26.4.2005

Lisainfo: Mart Meri, tel +372 51 27 314