Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress
Tallinn, Eesti Vabariik
15.–19. august 2004

   
  Üldinfo
   
  Kongress Tallinnas
   
  Sektsioonid
   
  Kongressil osalevad rahvad
   
  Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee
   
  Pressiteated
   
 

Sekretariaadi kontaktid

 
 

Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress "Noored on meie tulevik"

Sektsioonide temaatika:

Poliitika ja õiguse sektsioon (kinnitatud):
“Otsustusprotsessil osalemisest rahvusvahelise õiguse standardite rakendamiseni”

Vähemusrahvaste esindajate osalemisvõimalused võimustruktuuride töös.

Rahvusvaheline koostöö inimõiguste ning vähemusrahvaste õiguste rakendamisel riikide seadusandluses.

Emakeelte funktsioneerimine ja Rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni ning Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta rakendamine.

 

Keele ja hariduse sektsioon (kinnitatud):
“Keelte edasiandmine tulevastele põlvedele”

Keelekasutuse sfäärid (kodu, lasteaed, kool tänav) ning laste keeleoskuse arendamine.

Uute mudelite, meetodite ja programmide rakendamine kaasaegses kaks- ja mitmekeelses hariduses.

Soome-ugri rahvaste keelekorraldus ja rahvusvaheline keelestrateegiate kogemus.

 

Kultuurisektsioon (ettepanekud):
“Noored pärimuskultuuri ja linnakultuuri vahel”

Soome-ugri riikide ja regioonide panus kaasaegse soome-ugri noortekultuuri kujundamisel.

Traditsioon ja uuendused kaasaegsetes soome-ugri kultuurides. Kultuuri edasiandmise vahendid nooremale generatsioonile. Etnofuturismi ideoloogiline ja organisatsiooniline alus.

Soome-ugri kultuurid kui riikide ja regioonide sotsiaalmajanduslik arenguressurss.

 

Meedia ja infosüsteemide sektsioon (ettepanekud): "Massimeedia ja soome-ugri inforuum"

Noored ja massimeedia: Noorsooajakirjandus. Laste- ja noortesaated raadios ja televisioonis. Dublaaþ ja subtiitrid.

Rahvuskeelse ja -kultuurilise inforuumi tekitamine Internetis. Olemasolevad vahendid. Tarkvara tõlkimine soome-ugri keeltesse.

Soome-ugri keelte identifitseerimine: soome-ugri keeled ja tähestikud, transliteratsioon. Kaardid, kohalik toponüümia.

 

Tervishoiu, demograafia ja ökoloogia sektsioon (ettepanekud): "Terve põlvkonna kasvatamine"

Noorte kultuurierinevustest tingitud sotsiaalprobleemide adekvaatne lahendamine. Linna oludega kohanemine.

Põlisrahvaste sotsiaalne ja emotsionaalne keskkond ning vaimne tervis.

Ülevenemaaline rahvaloendus 2002: soome-ugrilased.

 
 
I - Sõktõvkar, 1992
II - Budapest, 1996
III - Helsingi, 2000