Soome-ugri rahvaste III maailmakongress

Helsingi, (Soome Vabariik) 10.–13. detsember 2000
 
   
 

Resolutsioon

   
  Sektsioonid
   
  Vastukajasid
   
 

Pilte

   
 

 

SEKTSIOONID

Kolmanda maailmakongressi peateema
Soome-ugri maailm kolmandal aastatuhandel – arenguperspektiivid

1. töörühm – poliitika
Inimõigused ja põlisrahvaste õigused

 • inimõigused ja õigusriik, põlisrahvaste ja rahvusvähemuste õigused inimõiguste põhikomponendina; rahvusvahelised kokkulepped ning põlisrahvaste ja rahvusvähemuste õigused;
 • põlisrahvaste ja rahvusvähemuste õigusi käsitleva seadusandluse funktsioneerimine riiklikul ja regionaalsel tasandil ning seadusandluse vastavus ühiskonna tegelikule olukorrale;
 • demokraatlikud protseduurid rahvuse kui subjekti sees.
2. töörühm – kultuur ja haridus
Emakeel kui rahva püsimajäämise üks põhialustest
 • õigus emakeelsele haridusele ja emakeelse hariduse korraldamine kakskeelsuse tingimustes;
 • perekonna ja naise tähendus kakskeelse kultuuri arengus ja emakeele säilitamisel;
 • kultuuritraditsioonid ja kolmanda aastatuhande väljakutsed; rahvuskeelte rikastamine nende omapära arvestades;
 • kultuur, ühiskondlikud organisatsioonid ja rahvuslik intelligents ning nende tähendus rahvuslikule arengule;
 • kultuuri- ja keeletraditsioonide säilimise ja arengu probleemid diasporaas.
3. töörühm – ökoloogia ja tervishoid
Regioonide areng ja elukeskkonna ning rahva tervis
 • keskkonnaprobleemide mõju soome-ugri rahvaste elutegevusele ning arengu ja keskkonna vastuolu lahendamise võimalused;
 • regioonide areng ja põlisrahvaste tervis.
4. töörühm - meedia ja informatsioonisüsteemid
Soome-ugri keelte ja kultuuride propageerimise strateegia järgmisel sajandil
 • meedia ja informaatika võimalused soome-ugri keelte ja kultuuri arendamisel
 • mida teatakse soome-ugri rahvastest maailmas – kuidas suurendada ning levitada informatsiooni
5. Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni kongress

 
 

 Algus

 
I - Sõktõvkar, 1992
II - Budapest, 1996
IV - Tallinn, 2004