Soome-ugri rahvaste
I maailmakongress

Sőktővkar (Komi Vabariik, Venemaa) 1.–3. detsember, 1992

 
   
 

Dokumendid

   
 

Vastukajad

   
 

Pilte

   
  Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee

 

 

 

MAAILMA SOOME-UGRI RAHVASTE KOOSTÖÖ PÕHIMÕTETE, EESMÄRKIDE JA ÜLESANNETE

DEKLARATSIOON

Meie, soome-ugri rahvaste esindajad, soome-ugri rahvaste maailmakongressi delegaadid ja osalejad, lähtudes tänapäeva tegelikkusest, mis annab ajaloolise võimaluse teoks teha meie rahvaste koostööpüüdlusi,
väljendades muret soome-ugri rahvaste olukorra üle, austades meie rahvaste ajalugu, pärimust, kultuuri, keeli ja rahvuslikku eneseväärikust, tundes vastutust meie rahvaste arengu eest oma kultuuri ja eluviisi alusel,
seades eesmärgiks rahvusvaheliste normide kehtestamise rahvaste enesemääramise õiguse, põlisrahvaste, rahvusvähemuste ja inimõiguste alal,
deklareerime järgnevat:

  • Soome-ugri rahvaste maailmakongress on nende rahvaste valitsustest ja poliitilistest parteidest sõltumatu foorum, mis seab endale ülesandeks valitsusvälise organisatsiooni staatuse saavutamise Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis;
  • oleme võrdõiguslike sugulasrahvaste vabatahtlik ühendus, mis on avatud maailma avalikkusele ja on lülitunud üle-euroopalisse julgeoleku- ja koostööprotsessi ning juhindub Inimõiguste ülddeklaratsioonist rahvusvähemuste ja põlisrahvaste õiguste alal;
  • kavatseme teostada meie rahvaste koostöö- ja vastastikuse abi tahet õiguse, majanduse, ökoloogia, sotsiaalküsimuste, informatsiooni, hariduse, teaduse ja kultuuri alal;
  • arvestades meie riikide põhiseaduste ja konstitutsiooniliste süsteemide erinevust ja mõistes erinevate lähenemiste võimalikkust ülalnimetatud eesmärkide taotlemisel, kavatseme kuulutada meie rahvaste elulisi õigusi kogu maailma avalikkusele, toetudes Euroopa humanismi ja rahvusvahelise õiguse printsiipidele.
    Oleme veendunud, et meie koostöö teenib kõigi maailma rahvaste progressi huve.

Sõktõvkar, 3. detsember 1992
Soome-ugri rahvaste maailmakongress

trüki

<<       
II - Budapest, 1996
III - Helsingi, 2000
IV - Tallinn, 2004