Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress
Tallinn, Eesti Vabariik
15.–19. august 2004

   
  Üldinfo
   
  Kongress Tallinnas
   
  Sektsioonid
   
  Kongressil osalevad rahvad
   
  Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee
   
  Pressiteated
   
  Sekretariaadi kontaktid
 
   

Kuidas on organiseeritud kongressi töö Tallinnas?

Lisaks plenaaristungitele toimub töö viies sektsioonis:

 • ühiskondlik-poliitiliste küsimuste sektsioon;
 • keele ja hariduse sektsioon;
 • kultuurisektsioon;
 • tervishoiu, demograafia ja ökoloogia sektsioon;
 • meedia ja infosüsteemide sektsioon.

Plenaaristungil võetakse vastu kongressi resolutsioon, sektsioonides soovitused Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomiteele.

Tallinna kongressi temaatikast

Soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi peateemaks on “Noored – soome-ugri rahvaste lootus ja tulevik”.

Valik konkreetsetest teemadest:

- uurali keelte õpetus ja kasutus lasteaedades ning koolides, võimalused ja metoodika (keelekümblus jm);

- põlisrahva kultuuri edasiandmisviisid järgmisele põlvkonnale 21. sajandil (kodu, kool, ühiskond);

- uurali rahvaste tänapäevane noorsookultuur;

- lastekirjandus;

- soome-ugri ja samojeedi noorsoo tervislik seisund;

- uurali põlisrahvaste sotsiaal-emotsionaalne keskkond;

- soomeugri- ja samojeedikeelsed laste- ja noortesaated raadios ja televisioonis;

- rahvusliku keelelise ja kultuurilise keskkonna loomine internetis jm.

Kongressi töökeeled

Kongressi ametlikud töökeeled on vene ja inglise keel. Esmakordselt kongresside ajaloos on IV kongressi töökeelteks ka kõik uurali keeled, st plenaarettekanded peetakse iga rahva poolt omas keeles. Sektsioonide töö toimub inglise ja vene keeles.

Kongrssil osalejad rahvad:

rahvus asuala 22
LÄÄNEMERESOOMLASED
eestlased Eesti 20
setod Eesti, Pihkva oblast 3
vadjalased Soome lahe lõunakallas Leningradi oblastis -
liivlased Kura poolsaare tipp, Riia jt linnad (Läti) 3
soomlased Soome 20
kveenid Norra, Finnmark -
meäd Rootsi, Norrbotten -
Ingeri soomlased Peterburi ümbrus, Eesti, Soome 10
isurid Peterburi ümbrus, Soome lahe lõunakallas 3
karjalased Karjala Vabariik ja Leningradi oblast 20
Tveri karjalased Tveri oblast 20
vepslased Karjala Vabariik, Leningradi ja Vologda oblast 10
SAAMID Norra, Soome ja Rootsi kesk- ja põhjaosa, Koola poolsaar 20
VOLGA RAHVAD
ersamordvalased Mordva, Baškortostani, Tšuvaši ja Tatarstani Vabariik, Nizhni Novgorodi, Samara, Penza ja Orenburgi oblast
mokšamordvalased Mordva Vabariik, Tatarstan, Samara ja Penza oblast
20
mokša-mordvalased Mordva Vabariik, Tatarstan, Samara ja Penza oblast 20
marid Mari Eli Vabariik, naaberalad, Baškortostani ja Tatarstani Vabariik, Jekaterinburgi ja Permi oblast 20
PERMI RAHVAD
udmurdid Udmurdi Vabariik ja naaberalad 20
bessermanid Udmurdi Vabariik -
sürjakomid Komi Vabariik, Koola poolsaar, Lääne-Siber 20
permikomid Permikomi AR 20
UGRI RAHVAD    
handid Handi-Mansi ja Jamali Neenetsi AR ning Tomski oblast Lääne-Siberis 10
mansid Handi-Mansi AR Lääne-Siberis, Jekaterinburgi oblast 10
ungarlased Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Ukraina, Austria, Horvaatia, Serbia jm 20
SAMOJEEDI RAHVAD
neenetsid Neenetsi, Jamali Neenetsi ja Taimõri AR, Handi-Mansi AR 10
nganassanid Taimõri poolsaar Siberis 3
sölkupid Lääne-Siberis Obi ja Jenissei jõe vahel 3
eenetsid Põhja-Siberis Taimõri AR Obi jõe alamjooksul -

Seni esindamata soomeugrilased

 • Vadjalased – rahvusliku keskseltsi puudumise tõttu ei ole eelmistel kongressidel ametlikult esindatud olnud. Budapestis II kongressil osales üks vadjalane Ingeri soomlaste delegatsiooni koosseisus.
 • Kveenid ja meäd – nende keelekuju on seni peetud soome keele murreteks, kuid tänapäeval tunnistab Rootsi riik meä keele iseseisvaks vähemuskeeleks ning Norra riik kveenid eraldi rahvuseks. Nii meäd kui kveenid osalesid Helsingi kongressil (2000) vaatlejatena.
 • Bessermanid – kõnelevad põhjaudmurtidele lähedast keelekuju. On seni kongressil esindamata, kuna omaette rahvana on neid tunnustatud alles viimasel Venemaa rahvaloendusel (2000).
 • Eenetsid – vähese rahvaarvu ning rahvusliku keskseltsi puudumise tõttu seni esindamata.
  Kõigil neil rahvastel on võimalus esitada taotlus kongressil osalemiseks veebruarini 2004.

Kongressil osalejad

Vastavalt esindusnormidele (3-20 vastavalt rahvaarvule) osaleb soome-ugri rahvaste maailmakongressil Tallinnas kokku üle 300 rahvaste ametliku delegaadi.
Samavõrra on oodata vaatlejaid ja külalisi, kelle hulgas Ungari, Eesti ja Soome riigi ning Venemaa soome-ugri alade administratsioonide esindajad. Koos kutsutud külaliste (UNESCO, ECOSOC, Põhjamaade Ministrite Nõukogu jne), riigipeade ja nende kaaskondade ning akrediteeritud ajakirjanikega on prognoositav osalejate arv ligikaudu 800.

* * *

Kongressi toimumine Tallinnas on Eesti jaoks äärmiselt olulise tähtsusega, võimaldades tihendada ja laiendada kultuurivahetust kõigi soome-ugri rahvastega. Et meie hõimurahvad on eestlastele nii-öelda kultuuriliseks tagalaks, aitavad nad meid end kultuuriliselt määratleda ühinevas Euroopas. Teisalt – sõprus Venemaal elavate hõimurahvastega loob eeldusi suhete parandamiseks Venemaaga.


 

 

 Algus

  I - Sõktõvkar, 1992 II - Budapest, 1996 III - Helsingi, 2000