mai 2004

1 (30) VII aastakäik

 

Mari ja Eesti haridussuhetest

Jaak Prozes,
Fenno-Ugria Hõimukeskuse juhataja

24. detsembril toimus Mari Vabariigi Haridusministeeriumis kohtumine ajakirjanikega. Kohtumisel arutati haridusministri äsja toimunud visiiti Eestisse.
Visiidi käigus keskenduti tutvumisele Eesti Vabariigi haridussüsteemiga ning külastati ka Keelekümbluskeskust. Eestis kohtuti kolleegidega, Eestis õppivate mari tudengitega ja külastati õppeasutusi. Visiit Eestisse oli vägagi efektiivne - minister Galina Švetsova teatas ajakirjanikele, et Eesti näite varal asutatakse ka Mari Vabariigis Keelekümbluskeskus, mida osaliselt finantseerivad Kanada ja Eesti.
Paljudes maailmariikides on tunnustatud Kanada pedagoogide algatatud keelekümblusmeetodit.

Meetod seisneb selles, et kõnealust vähemuskeelt eraldi õppeainena koolis ei õpetata, vaid enamikku õppeaineist õpetatakse vähemuse keeles. Keelekümblusmetod on eriti edukas olnud Eestis. Mari Vabariigis õpitakse keelekümblusmeetodil mari keelt. Kahjuks ainult kuues õppeasutuses eksperimendi korras, kus Mari Vabariigi pedagooge konsulteerivad eesti kolleegid.

Keelekümbluskeskuse asutamine laiendab nende inimeste võimalusi, kes tahavad õppida emakeelt: näiteks mari või tatari keelt. Samal ajal rahuldab keskus ka võõrkeelte õppimise vajadust. Peamine eesmärk keskuse asutamiseks on see, et noorem põlvkond säilitaks sideme oma rahvuslike juurtega, et tiheneksid suhted rahvuste vahel, et rahvus poleks kunagi selleks tunnuseks, mis lahutab inimesi.

Infoleht nr 1 (30) 2004 sisukord:

Infolehe algusesse | sisuregistrisse