mai 2004

1 (30) VII aastakäik

 

In memoriam

Vaike Sarv
(6. I 1946 - 27. IV 2004)

 

27. aprillil lahkus meie seast ootamatult muusikateadlane, rahvamuusika uurija Vaike Sarv. Kaotus on korvamatu: Vaike Sarve teadlase ja pedagoogitöö setu laulukultuurist oli erakordselt oluline nii Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonnas kui ka Eesti Muusikaakadeemias ja Viljandi Kultuuriakadeemias. Vaike Sarv oli ka Heliloojate Liidu esindaja MTÜ Fenno-Ugria Asutuse üldkogus ja innukas soome-ugri rahvaste toetaja.

Vaike Sarv tundis huvi ersa ja moksha muusika ja kultuuri vastu. Ta uuris ersa folklooriansambli Toorama muusikat ning oli suureks abiks nende CD-plaadi välja andmisel. Vaike oli just alustanud koostöös Saran Oši (Saransk) etnomusikoloogi Nikolai Bojarkiniga ersa omapärase mitmehäälsete rahvalaulude tõsisemat uurimist ning kavatses tänavu suve hakul sõita sealsetesse küladesse. Setu ja ersa-mokša rahvalauludes leidub mitmeid sarnaseid jooni ja seetõttu oleks just Vaike Sarv võinud leida põnevaid seoseid nende kultuuride vahel.

Vaike Sarve teejuhiks setu laulukultuuri oli Laanettu Oll'o - Suure-Rõsna koori eeslaulja, kelle lauludest valmis ülikooli lõputöö. Järgnevatel aastakümnetel valmisid artiklid ja väljaanded setu laulude kohta, mahukamad neist "Setu surnuitkud", "Setu lauludega muinasjutud", "Setu hällitused".

Doktorikraadi kaitses Vaike Sarv 2000. aastal Tampere Ülikoolis uurimusega "Setu itkukultuur". Uurimus rõhutab muusikatekstide seotust nende ülesande ja toimimisega pärimuskeskkonnas. Vaike Sarv suunas oma üliõpilasi vaatlema kaasaegset muusikakeskkonda etnomusikoloogi pilgu läbi.

Vaike Sarv tegi palju eheda setu laulu heaks - korraldas setu kooride esinemisi kodu- ja välismaal, setu pärismust tutvustavad tema dokumentaalfilmid ja heliväljaanded.

Vaike Sarve näol oli tegemist setu muusika- ja eriti itkukultuuri kõige pädevama tundjaga tänapäeval.

Infoleht nr 1 (30) 2004 sisukord:

Infolehe algusesse | sisuregistrisse