nr 3 (23)
juuni
2000

Kõigepealt tahaksin meenutada üle-eelmises numbris kõlanud ja seni vaid ühe vastukaja saanud üleskutset saata infokeskusele materjale kavandatava nalja-Ariste kogumiku jaoks. Oleks tõesti kahju, kui see tulevaste põlvede jaoks kaotsi läheks. Saatke meile naljakaid lugusid, mis seotud prof Paul Aristega, nii tema jutustatuid kui temast räägituid, et infokeskus saaks akadeemiku 100. sünniaastapäevaks neist soliidse kogumiku koostada. Andres Heinapuu, peatoimetaja. Toimetuselt- Kirsti Ruul, kirsti@suri.ee
Fennougristika uue aastatuhande künnisel - Tõnu Seilenthal, seilu@ut.ee
Tööstuslik areng Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas - Bruce Forbes
Kas tulevik kuulub naftale või põdrakasvatusele? - V.Talejeva
Kevadine hõimukuu kogub populaarsust - Andres Heinapuu, andres@suri.ee
Seminar ärgitab noori mõtlema - Vitali Romashkin, Konstantin Zamjatin
Soomeugrilaste hääled Tartus - Eha Viluoja, eha@eki.ee
Soome-Ugri maailm internetis - mai 2000 - Andres Heinapuu, andres@suri.ee
Õie õiendab [setode setudeks tegemise vastu] - Õie Sarv, oie@sarv.ee

Sõnumid:

President andis Rein Taageperale ordeni Salajane konverents Joðkar-Olas?
Tartus asutati Tampere Selts Ingeri Liidu suurkogu
President Meri sai Turu ülikooli audoktoriks Õigeusu preestrid Baba-Jagaa vastu
Setumaalt leiti 7000-aastane asulakoht Putin kärbib Baðkiiria vabadust
Seto Lauluseltsi Siidisõsarõ sünnipäev Seminar ja konverents Hantõ-Mansiiskis
Läti president teab liivlasi Sölkuppidele on narkomaania tundmatu
Castréni Seltsi aastakoosolek ja sugurahvapäevade saak Tartu ja Veszprém taastavad suhteid
Soome peaminister väisas Eestit Lühidalt

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
ROOSIKRANTSI 6, 10119 TALLINN. TEL. (2)6445119, FAKS (2)6448322, fu@eki.ee
KUPERJANOVI 16, 50409 TARTU. TEL. (27)420380, ylle@haldjas.folklore.ee
Infolehe on koostanud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, suri@suri.ee
Andres Heinapuu (vastutav toimetaja), Kirsti Ruul, Katrin Kiik