Seminar ärgitab noori mõtlema

Vitali Romashkin, Konstantin Zamjatin

27.-30. aprillil toimus Võrumaal Kiidi turismitalus teine Eestis õppivate soome-ugri tudengite seminar. Üritus algatati selleks, et Fenno-Ugria ja üliõpilaste vahelist ning muidugi ka üliõpilaste omavahelist suhtlemist aktiivsemaks muuta. Seekordne seminar jätkas sügisel alustatud teemat nii loenguvormis kui ka vaba suhtlemise kaudu. Krista Sürje, Jaak Prozes ja Kauksi Ülle Fenno-Ugriast püüdsid selgitada oma lootusi ja ootusi seoses soome-ugri noortega ning aru saada, mille nimel elavad Venemaalt Eestisse tulnud soome-ugrid ja mida nad tegelikult Eestist loodavad kaasa võtta, et oma rahvale kasulikud olla.

Loengud puudutasid Eesti riigi välis- ja sisepoliitikat, majanduse olukorda, integratsiooniprobleeme teel ühisesse Euroopa Liitu. California ülikooli professor Rein Taagepera rääkis väikeste rahvaste võimalustest tänapäeva maailmas. Tema arvates on nende rahvaste keeltel lootustandev tulevik: tingimustes, kus rahvusvahelistes suhetes domineerib ainult inglise keel, saavad väiksemad keeled suurte keeltega võrdseid võimalusi edasiseks arenguks. Eesti rahvastikuminister Katrin Saks jutustas tudengitele integratsiooniprogrammi realiseerimise käigus tekkivatest probleemidest ja andis ülevaate rahvusvähemuste olukorrast Eestis.

Mõni ettekanne valgustas ka Eesti kultuurielu. Tuntud Võru luuletaja Kauksi Ülle paelus üliõpilasi oma jutuga võrukeelsest kirjandusest. Teised loengud ei olnud ka igavad. Eriti pakkusid noortele huvi Euroopa Komisjoni tegevus Eestis ja Eesti Euroopa Liitu astumine.

Tõenäoliselt järgmisel aastal sedasama seminari enam ei toimu. Igatahes jäid seminaril arutatud mõtted inimestele meelde. Nüüd on vaja otsida koostöö uusi vorme.


Esimesest seminarist vt: HÕIMURAHVASTE ÜLIÕPILASTE ELUTUNDMISE SEMINAR, Infoleht 1999, nr 4.


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 3 (23)
© SURI