Aken soome-ugri maailma * Liivi esileht * SURI liivlastest

Liivi Kroonika 1999

1988-96 | 1997 | 1998

27.03. tähistati Staiceles (Läti, ajalooline salatsi liivlaste ala) Liivi Kultuuri Keskuse 5. aastapäeva. Kavas olid kõned, kontsert ning avati liivi muuseum-kõrts "Pivālind" ("Toonekurg").Esitleti "Liivi-läti-liivi sõnaraamatut", mille koostajaks on TÜ magistrant Valt Ernštreit. Liivlaste esindaja Läti Seimis Ilmārs Geige pidas kõne riiklikust sihtprogrammist "Liivlased Lätis". (Loe ka Infolehe artiklit ja Sander Alfred Liivaku artiklit Õpetajate Lehest).

25.07.-31.07.toimus Vaid-külas Liivi rannas Liivi Kultuurikeskuse korraldusel liivi keele laager. Pouliņ Klaviņa juhtimisel loodi kümmekonnale osvõtjale liivi keskkond: räägiti ainult liivi keelt, valmistati ja söödi liivi toite, lauldi liivi laule. Üritust finantseerisid Kultuurikeskus (100 latti) ja Liivisõprade Ühing (50 latti).

26.07. kell 00:12 algas Viljandis Kaevumäel pärimusmuusika festivalil ansambli Tuļļi Lum ('kuum lumi'; Julgi Stalte, Jaan Sööt, Tiit Kikas, Tiit Kevad, Alari Piispea, Toomas Rull, Meelis Unt, Toomas Lunge) kontserdiga liivi rokkmuusika ajalugu. Tegemist polnud ühekordse esinemisega, ansamblil on kavas välja anda ka CD-plaat. Vaata ka Anne-Malle Halliku fotosid.

6.08. Abiellusid Irēl (Mazirbes) liivlane Bille (Renāte) Blumberga ja soomlane, Liivisõprade Ühingu laekahoidja Tapio Mäkeläinen. Pulmapidu oli rahvarohke, soomeugrilastest osalesid eestlased, võrokesed, setod, soomlased ja liivlased. Viskiklubi esitas võro rahvalaulu dramatiseeringu. Joogiks oli muuhulgas Liivi Kultuurikeskuse Kange ja liivikeelse sildiga pulmaõlu.

7.08. toimus Irēl (Mazirbes) Liivi rannas Liivi püha. Tähistati Liivi Rahvamaja 60. juubelit. Nagu tavaliselt, esines liivikeelse kõnega Eduard Vääri. Toimus lätikeelne jumalateenistus, Mere-emale viidi tammepärg, näidati dokumentaalfilmi varasematest liivi pühadest. Toimus ka kontsert, millel esinesid nii liivi kui kohalikud kollektiivid. Läbi öö kõlas üle kogu küla võimas läti rokk. Samas toimus ka Liivisõprade Ühingu aastakoosolek. Juhatus jätkab endises kosseisus. Loe lähemalt: Jaak Lõhmus, Liivi kodudes võiks varsti jälle kuulda tittede vääksumist – Postimees, 14.08.1999; Livia Viitol, Liivlased loodavad oma majale – Eesti Päevaleht, 12.08.1999.

7.08. toimus Liivi rannas Irē koolimajasLiivisõprade Ühingu aastakoosolek. Osales 26 liiget. Juhatus valiti tagasi täies koosseisus: Tiit-Rein Viitso (esimees), Mauno Koski (aseesimees) Maima Grinberga, Juha Kääriäinen, Timo Hanhivaara, Tiina Halling, Tapio Mäkeläinen, ToomasTiivel, Jaak Prozes, Tõnu Karma ja Saulvedis Cimermanis; varuliikmed: Karl Pajusalu, Pertti Pyhtilä ja Kersti Boiko. Auliikmeks valiti Väinö Kyrölä. Prof Vääri palus juhatust uurida võimalusi emakeelsete liivlaste toetamiseks. Pärast aastakoosolekut otsustas juhatus määrata 100 lati (ca 2600 EEK) suurused stipendiumid kolmele teenekale liivlasele Pouliņ Kļaviņale, Viktor Bertholdile ja Elfrīda Žagarele. Aastakoosolekul diskuteeriti ka Irēl asuva Liivi rahvamaja halvast seisukorrast. Juhatusele antui ülesanne uurida, millised plaanid on Läti riigil maja suhtes ja kas Liivisõprade Ühing võiks midagi teha maja päästmiseks. Vt. Liivisõprade Ühingu infolehest artiklit "Liiviläisten kansantalon kohtalo".

13.10. esitasid Tallinnas Kloostri aidas liivi laule Julgī Stalte ja Jaan Sööt. Loe Sõnumilehe nuppu.

29.10. toimus Riias Suurgildi majas etnomuusika kontsert, millel erakordse menuga esines liivi rokkansambel Tuļļi Lum Viljandist. Oma muljeid sellest kirjeldab Raimu Hanson Postimehe Arteris  24.12.1999. Samal päeval tähistati Riias Tuļļi Lumi solisti sünnipäeva ja Liivi Kultuuri Keskuse algataja Valt Ernštreiti nimepäeva.

30.10. toimus Riias Ajaloo Instituudis Liivlaste Liidu korraldatud kõnekoosolek, millest võttis osa u. 30 liivlast ja liivisõpra. Sissejuhatuseks esitasid Viljandi Kultuurikolledži üliõpilased eesti rahvamuusikat. Koosoleku avas Viljandi Kultuurikolledži üliõpilane Julgī Stalte koos pisipoja Karl-Oskariga. Oma tegevusest ja tulevikuplaanidest kõnelesid Aldis Ermanbriks (Liivlaste Liit), Valda Šuvcane, (ansambel Līvlist), Tiit-Rein Viitso (Liivisõprade Ühing, esines ainsana liivi keeles), Jaak Prozes (Fenno-Ugria), Edgars Sīlis (Līvõd Rānda) ja liivi ranna valdade esindajad. Ene Lukka tutvustas Viljandi Kultuurikolledžit. Nagu alati, vaadati lõpuks dokumentaalfilme

18.11. tähistasid Liivisõprade Ühing, Liivi Kultuuri Keskus ja Fenno-Ugria Asutus Tartus Fenno-Ugria salongis liivi lipu päeva. Loe lähemalt FU Infolehest.

12.12. toimus Tartus Vanemuise kontserdimajas ansambli Tuļļi Lum kontsert. Loe Martin Sõmera arvustust Postimehe Tartu lisast.

1988-96 | 1997 | 1998


Aken soome-ugri maailma * Liivi esileht * SURI liivlastest