Aken soome-ugri maailma * Liivi esileht * Kirjandust liivlaste kohta * Eesti ajakirjandus liivlastest * SURI liivlastest * Liivi linke

Liivisõprade Ühing
Liiviläisten ystävät ry - Lībiešu draugu biedrība
Liiviläisten ystävät, Mariankatu 8B, FIN 00170 Helsinki
e-post: tapio.makelainen@tuglas.fi
tel. +358 9 68114324
mobiil: +358 40 5935633

Liivisõprade Ühing, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn
e-post: jprozes@eki.ee
tel. (2)6445119, (250)12319, faks (2)6448322
 
 

asutati 1998. aasta 1. augustil Irēl Liivi rannas. Ühingu eesmärgiks on liivlaste toetamine, liivi kultuuri edendamine, arendamine ja uurimine, samuti kultuurikoostöö tihendamine liivlastega. Liikmeteks on seni peamiselt soomlased, ent päris palju on ka eestlastest liikmeid. Liikmete hulgas on ka lätlasi, sakslasi ja muude rahvuste esindajaid.Ühingu tegevust juhib juhatus, milles on kümme liiget ja kolm varuliiget.

Aasta jooksul on korraldatud mitmeid kultuuriüritusi nii Eestis kui Soomes ning koostatud koos Liivi Kultuurikeskusega avalik kiri Läti Vabariigi võimuorganitele liivi kultuuri toetamise vajalikkusest. Helsingis toimus liivi keele kursus ning liivi õhtu, 18. novembril tähistati Tallinnas esmakordselt Liivi lipu päeva, märtsis korraldati reis Staicelesse (ajalooline salatsi liivlaste ala Lätis) liivi päevale. Seni viimase ettevõtmisena toetati rahaliselt juuli lõpus Liivi rannas toimunud liivi keele laagrit. Välja on antud kaks numbrit infolehte.

JUHATUS:

prof. Tiit-Rein Viitso (Tartu) - esimees - viitso@ut.ee
prof. Mauno Koski (Turku) - aseesimees
Tapio Mäkeläinen (Helsinki) - sekretär ja laekur - tapio.makelainen@tuglas.fi
Timo Hanhivaara (Vantaa)
Juha Kääriäinen (Helsinki) - Juha.Kaariainen@helsinki.fi või Juha.Kaariainen@dlc.fi
Tiina Halling (Tartu) - tihal@ut.ee
Jaak Prozes (Tallinn) - jprozes@eki.ee
Toomas Tiivel (Tallinn) - ttiivel@vm.ee
Tõnu Karma (Riia)
Saulvedis Cimermanis (Riia)

Varuliikmed:
Kersti Boiko (Riia)
Karl Pajusalu (Tartu) - karlpaju@ut.ee
Pertti Pyhtilä (Tartu) - pyhtila.soome@ilmamaa.ee

Aken soome-ugri maailma * Liivi esileht * Kirjandust liivlaste kohta * Eesti ajakirjandus liivlastest * SURI liivlastest * Liivi linke