Aken soome-ugri maailma * Liivi esileht * SURI liivlastest * Liivi linke 

“LIIVLASED LÄTIS TAGASI”

Liivi päev Staiceles 27. märtsil

 Päeva olid korraldanud Staicele linn (volikogu esimees Jânis Bakmanis) ja Liivi Kultuurikeskus (esimees Gundega Blumberga). Staicele (liivi keeli Staitsõl) asub muistsel liivlaste alal, kus liivikeelne rahvas oli juba möödunud sajandil lätlasteks assimileerunud. Nüüd siis soovib kohalik rahvas taas oma juurtest teadlikuks saada.
Päev algas konverentsiga “Liivlased Vidzemes”. Akadeemik Saulvedis Cimermanis kõneles Liivimaa liivlaste ajaloost ja keeleteaduse doktor Elga Kagaine Vidzeme liivipärastest murrakutest. Esinesid ka kohalikud kultuuriloolased.
Avati liivi kõrts-muuseum-infopunkt “Pivâlind” (“püha lind”, Staicele vapilind toonekurg liivi keeles), kus pakuti esmakordselt maitsta kohalikku “Liivi õlut”.
Esitleti Valt Ernðtreiti koostatud ja Liivi Kultuuri Keskuse väljaantud liivi-läti-liivi sõnaraamatut. Liivlaste Liidu esimees Aldis Ermanbriks oli kaasa toonud ka liivi-läti-inglise vestmiku esimesed eksemplarid. Läti parlamendi ainus liivlasest liige Ilmar Geige tutvustas probleeme seoses riikliku programmi “Liivlased Lätis” koostamisega (tema kõnet vt. ülalpool).
Päev lõppes 26. märtsil 1994 asutatud Liivi Kultuurikeskuse sünni-päevapeoga. Lapseeas juubilari olid tulnud õnnitlema Läti Vabariigi Presidendi nõunik rahvusküsimustes, mitme Läti ministeeriumi esindajad, Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiiv-komitee koordinaator koos soome-ugri üli-õpilastega Eestist, Riia 800. aastapäeva büroo esindaja, kes andis üle stipendiumid kolmele liivi noorele rahvuskultuuri edenda-miseks ja uurimiseks, Liivisõprade Ühingu delegat-sioon eesotsas liivikeelse kõne pidanud esimehe Tiit-Rein Viitsoga ja paljud teised.
Kontserdil esinesid liivi ansamblid “Lîvli” ja “Vîm” ning kohalikud (st. läti) ansamblid, kelle kavas oli ka liivikeelseid laule. Liivi päev Eesti piiri ääres oli kakskeelne: kõik lätikeelsed ettekanded ja kõned tõlgiti eesti keelde ja vastupidi. Liivikeelsed kõned tõlgiti ainult läti keelde.

Põhjalikumalt vt.:
Sander Alfred Liivak. Liivi liikumine toetab Läti identiteeti. - Õpetajate leht. 1999. 9. aprill. Lk. 14;
Eha Viluoja. Liivlased Liivimaal. - Sirp. 1999. 9. aprill. Lk. 20 (Varia),
http://www.sirp.ee/Arhiiv/09.04.99/Varia/varia1-1.html"Fenno-Ugria Infoleht" 1999/1