FU Infolehe artiklite temaatiline register 1995-2000, 2003

etnofutu

Hasso Krull. Luule võimalustest infokanalina 
(ettekanne etnofuturistlikul kirjandusseminaril)

2003/2

Kaks päeva etnofuturismi Mäemaris 
Teine kirjandusseminar postmodernismist ja etnofuturismist.Tsikmäs (Kozmodemjansk, Marimaa Vabariigi Mäemari rajooni keskus); tšuvaši kirjandusteadlase Atner Huzangai artikli referaat
2000/5
Kari Sallamaa. Etnofuturism jõudis Mastorava maale 
Etnofuturismist soome-ugri kirjanike kongressil Mordvamaal Saranskis
2000/5
Kodanlik ajakiri Art 2000/5
Kauksi Ülle. Etnofuturism kui eluviis.
Kokkuvõte Kauksi Ülle ettekandest Eestluse elujõu kongressil
1999/4
Soome-ugri noorte loojate kolmas konverents "Kümme aastat etnofuturismi" 1999/2
Kari Sallamaa. Etnofuturismi filosoofia soome-ugri rahvuste säilimise alusena 1999/2
Kaido Kama. Kaasaegne võru liikumine Euroopa põlisrahvaste kontekstis

1999/2

Kauksi Ülle. Etnofuturismi kiik käib üle võlli 1999/2
Irina Orehhova. Kelle oma on etnofuturism ja kellele seda vaja 1999/2
Timo Maran. Ühisosa otsimas 1999/2
Kauksi Ülle. Etnofuturismi õitseng ehk Ižkar-Järveküla-Piirissaare-Sõktõvkar 1998/3
Andres Heinapuu. Soome-ugri uut kunsti otsimas 
Gallen-Kallela muuseumi näituse Ugriculture ettevalmistamisest
1996/2

Infolehe registri algusse | etnofutu