Põhjasaami kirjanik THOMAS MARAINEN

Luulekava Tuul mu sõber


HÕIMUPÄEVAD 2002

 

 

Bekrell, tseesium
tuul nad kuulsaks tegi
Kuigi teekond
Tšernobõlist Sapmisse
nii pikana näis

Piirid –
ei neist olnud tõkkeid


 

 

Becquerel, cesium
biegga dagai daid dovddusin
vaikko mátki orui guhkki Černobylas Sápmái


rájit eai eastán

bekrell – radioaktiivse aine aktiivsuse ühik
>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16