Põhjasaami kirjanik THOMAS MARAINEN

Luulekava Tuul mu sõber


HÕIMUPÄEVAD 2002

 

 

Gálásjõgi

Gálásjõgi peab elama
seda ei tohi iial lämmatada
Gálásjõgi peab elama
kui ka pealinn
jääks elektrita, igavesti


Vaid mõned aastad tööd
ja Gálásjõgi saakski neil tammistatud
kaunis vaikne vetevoog
muudetud suureks mereks
kärestikud kuivatatud kivikangruteks
kas on seda tõesti tarvis
loodusinimese mõistusesse see ei mahu


Kuulata looduse oma hääli
aga ka põhjapõdravasikate häälitsusi
jõe ääres istuv põhjapõdrakasvataja
näeb okaspuudel kasvavat samblikku
põhjapõdra näljastpääsu toiduvaesel ajal
kas kõik see peab kaduma
loodusinimese mõistusesse see ei mahu


Riigi lõunaosa rikkuse nimel
pühitakse maa pealt põhjapõtrade liikumisteed
põliselanike toetuseks nende huulilt
vaid kauneid sõnu leida võib
laastamisest ja rüüstamisest need ei päästa
ning seda nimetatakse toetuseks
loodusinimese mõistusesse see ei mahu


 

 

Gáláseatnu

Gáláseatnu galgá eallit
i dan oaččo buvvehit
Gáláseatnu galgá eallit
vaikko viel oaivegávpot bázálige
rávnnjihaga boahtte áiggi


Moatti jagu barggu dihte
moatti jahkái moadássii
áigot Gáláseanu botket
čappa savvoniid muvtit mearran
guoikkaid juovvan goikadit
leago dát jur duohta dárbu
i dat goit čága luonddu olbmo jergii


Guldalehket luonddu ijenaid
ja maid misiid ruvgosiid
johkagáttis olmmái vuoigá
guossagovssiin geahčča lahpuid
bohccuid lassi ealáhus
galget go dát visot láhppot
i dat goit čága luonddu olbmo jergii


Čoaggin dihte ruđaid máttas
johtingeainnut láhppojit
álgoálbmogiid fal dorjot
čáppa sániigiun njuokčageažis
liikká rivvot visot mis
diet go dat lea doarjun málle
i dat goit čága luonddu olbmo jergii


>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16