Põhjasaami kirjanik THOMAS MARAINEN

Luulekava
Tuul mu sõber
autori rootsikeelse tõlke järgi eestindanud Ülev Aloe
HÕIMUPÄEVAD 2002

 

 

Seidi elab veel
ehkki pimedus ta matnud
Veepinnal ta pilti näha võib
hiilgamas
Ja jutustamas
mis aegade hämarusse mattund
Vanu juhtumusi
see pilt meil heiastab
Ehkki pole just palju neid
kes seda usuvad
Sest ta on ära keelatud
ja surma mõistetud

 

 

Sieidi gávdno ain
vaikko seavdnjat lea su healbadan
čáhcegierragis oidno
su govva čuovgamin
ja das dat muitala
maid dološ áigi lea čiehkan
ja dološ áiggi dáhpáhusaid
dat govva muittuha
vaikko dat eai leat nu gallis
mat dasa jáhkket
danin go son lea gildon
ja dubmejuvvon jávkat

Saamidel on kasutusel sõna seidi, mis tähendab nii kaljut, mäetippu, järve või ükskõik millist kohta looduses, millel on spirituaalne vägi
>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16