Põhjasaami kirjanik THOMAS MARAINEN

Luulekava Tuul mu sõber


HÕIMUPÄEVAD 2002

 

 

Pimeduses, sinu selja taga
rassism muudkui lähemale hiilib
Rahvusvähemused, saamid, mustlased
sisserändajad Iraanist, Pakistanist
Ei mingit inimväärikust
teistsugused
vaevalt väärt arvesse võtta
rahvaloendusel


 

 

Seavdnjadis
du sealggeduogin
čuohca rasisma lagabui
unnit albmogat
zigenarat, samit
sisafarrejeaddjit
iraniat, pakiztaniat
arvvohisdiŋggat
earalaganat
illa dohkkehuvvon
olmmoslohkui


>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16