[tapahtumia]    [tekstejä]   [isoisät]   [ihmisiä]  [linkkejä] [galleria] [etusivu]

t e k s t e j ä

Lue lisää: englanniksi, venäjäksi, viroksi

yleistä
Kauksi Ülle, Andres Heinapuu, Sven Kivisildnik, Maarja-Pärl Lõhmus. etnofuturismi:
ajatustapa ja tulevaisuuden mahdollisuus
[Tartus, 5.mai - 5. dets. 1994]
Kari Sallamaa Etnofuturismin filosofia suomalais-ugrilaisten kansojen säilymisen perustana
[3 etnofuturismikonferenssi]

Kari Sallamaa. Pakanuus palasi takasin omauskona

[4 etnofuturismikonferenssi]

Arkifuturismi – sosiaalisesti ja eettisesti kestävän arkielämän
mahdollisuuksia etsimässä
 

[tapahtumia]  [tekstejä]  [isoisät]  [ihmisiä]  [linkkejä] [galleria] [etusivu]

[ikkuna suomalais-ugrilaisten maailmaan]