12. ja 13. oktoobril toimus Leigo talus Tartumaal Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istung esimehe Valeri Markovi (komi) juhtimisel. Istungist võtsid temale lisaks osa soomlaste esindaja Merja Hannus (Soome-Venemaa Selts), Ungari esindaja György Nanofszky (Ungari Välisministeerium), karjalaste, Tveri karjalaste, vepslaste, maride, hantide, manside ja esmakordselt neenetsite esindaja, Venemaa Põhja Põlisrahvaste Assotsiatsiooni president Sergei Harjuts^i. Vaatlejana viibis kohal Venemaa rahvuste ministeeriumi esindaja Marta S^ulga (ungarlane). Istungi põhiteemaks oli Kolmanda soome-ugri rahvaste maailmakongressi ettevalmistamine. Kongress toimub 2000. aasta 11.–13. detsembril Helsingis Finlandia-talos. Samal ajal toimub Helsingis ka mitmeid soomeugrilisi kultuuriüritusi: avatud on soome-ugri uue kunsti näitus, avatakse näitus "Volga käär" maridest, toimub soome-ugri teatrifestival, runolaulu maailmameistrivõistlused "Ugri kõmakas" ja palju muud. Eesti delgatsioon rõhutas nii istungil kui kuluaarivestlustes kongressi sektsioonide töö parema ettevalmistamise vajadust, kuivõrd sektsioonide töö kestab vaid ühe päeva. Jussi Santeri Junttila Helsingi Ülikooli Üliõpilaskonna Sugulasrahvaste Asjade Komiteest kõneles Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni samal ajal Helsingis toimuvast kongressist, arutati kahe ürituse omavahelist suhet.

Arutati ka Konsultatiivkomitee esindatust kahes ÜRO Inimõiguste Komisjoni töörühmas (põlisrahvaste töörühm ja põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni ettevalmistav töörühm). Osalemine neis tunnistati kasulikuks, kuid tõdeti parema strateegilise ettevalmistuse vajadust. Venemaa ingerisoomlaste liikumise lõhenemine on tekitanud probleemi, kes peaks neid esindama Konsultatiivkomitees ning moodustama ingerisoomlaste delegatsiooni maailmakongressile. Võeti vastu põhimõtteline otsus, et ingerisoomlaste esindus peaks moodustuma kõigi ingerisoomlaste organisatsioonide kokkuleppel ning volitati sel teemal läbirääkimisi pidama Eesti Ingerisoomlaste Liidu esimees Toivo Kabanen. Kinnitati Konsultatiivkomitee tööplaan 2000. aastaks. Järgmine Konsultatiivkomitee istung toimub Marimaal Jos^kar-Olas 21. ja 22. märtsil 2000.

Kõik osalenud olid väga rahul konsultatiivkomitee tööõhkkonnaga ning soovisid teinegi kord Leigole tulla. Üldine arvamus oli, et traditsiooniline maaümbrus sobib soomeugriliste asjade arutamiseks paremini kui kõledad linnasaalid.

Tallinna kaudu saabunud Konsultatiivkomitee liikmetele korraldas vastuvõtu Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Mart Meri.


© SURI
Fenno-Ugria Infoleht, 1999, nr 4