Soome-Ugri Rahvaste
Infokeskuse pressiteade

20. 09. 2002

 

Pressiteated 2002
Pressiteated 2001

Loe veel:

Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress

Fenno-Ugria Asutus

Soomeugrilaste Tallinna kongressi teema on “noored”

Eile lõppes Soome Saamimaal Inaris (saami k Anár) Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istung, millest võtsid vaatlejatena osa Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni esindajad. Kõigi osalenud 20 rahva esindajad olid nõus Eesti korralduskomitee ettepanekuga keskendada kongress noorsootemaatikale. Kongressi peateema lõpliku sõnastuse kinnitab komitee järgmise aasta märtsis Hantõ-Mansiiskis.

Otsustati, et lisaks plenaaristungitele toimub Tallinna kongressi töö viies sektsioonis: ühiskondlik-poliitiliste küsimuste sektsioon, keele ja hariduse sektsioon, kultuurisektsioon, meediasektsioon ning tervishoiu, ökoloogia ja demograafia sektsioon.

Algselt kavandatud majandussektsiooni asemel peeti otstarbekamaks korraldada kongressi ajal Tallinnas majandusfoorum, mida organiseeriksid oma riikide kaubandus-tööstuskojad. Majandusfoorumi projekti valmistab ette aasta lõpul Budapestis kogunev Konsultatiivkomitee majanduse töörühm.

Konsultatiivkomitee 2003. aasta tööplaani olulisematest punktidest tuleb nimetada osalemist ÜRO põlisrahvaste foorumil ja töörühmades, seminare kultuuridevahelisest kommunikatsioonist, idapoolsete soome-ugri keelte käibimisest ja soomeugrilaste tervisest. Konsultatiivkomitee kaaskorraldab järgmisel aastal rahvusvahelist folkloorifestivali Tveris, kolmandat soome-ugri ajaloo kongressi Jokar-Olas ning paljusid muid üritusi.

Venemaa soomeugrilaste ülevaadetest selgus, et Venemaa soomeugrilaste olukord ei ole paranenud. Eriti murelikud oldi seoses oktoobris toimuva Venemaa rahvaloendusega. Kuigi vähemusrahvuste esindajatega korraldati mitmeid konsultatsioone ja nõupidamisi, ei ole neil saavutatud kokkuleppeid arvesse võetud. Viimasel hetkel asendati küsimus emakeelest ootamatult uuega: “kas oskate vene keelt?”. Lisaks tuleb öelda, mis keeli veel osatakse. See teeb võimatuks kindlaks teha, kui palju inimesi Venemaal soome-ugri keeli emakeelena kõneleb.

17. septembril enne Konsultatiivkomitee istungit toimunud seminaril “Põhjarahvad ja loodusvarad” tutvustas AS Fortum asepresident Knut Furuheim Fortumi ja Lukoili ühisfirmat, mis asub Venemaa soome-ugri aladel (Komi Vabariik ja Neenetsi AR) naftat ja gaasi kaevandama, väidetavasti palju loodus- ja põlisrahvasõbralikumalt kui varem.

Venemaa vähemusrahvaste portfellita minister Vladimir Zorin kõneles Venemaa rahvuspoliitikast, millest tema esituses jäi sümpaatne mulje. Paraku aga saatis Soome teadetagentuuri korrespondent Pekka Lehtonen Moskvast järgmisel päeval kirjutise, milles väideti viitega Vladimir Tatamõevile, Venemaa vabariikide ja autonoomiate parlamentide vahelise ühenduse esimehele, et Putini tsentraliseerimispoliitika viib Venemaa väikerahvad kiirele väljasuremisele.

Muidu optimistlikes toonides ettekannetele andsid tõsisema raami seminari avanud Soome Saamiparlamendi esimees Pekka Aikio ja manside esindaja, Handi-Mansi Autonoomse Ringkonna duumasaadik Tatjana Gogoleva Siberist. Soome esisaam ütles selgelt välja, et saamid tahavad oma maad, mis ka õiguslikult nende oma on olnud, Soome riigilt tagasi saada, kuid riik ei ole nende nõudmisega nõus.

Sarnased probleemid on Siberi rahvastel: uue Maakoodeksi vastuvõtmisega seoses on peatatud kohalikud määrused, mis andsid hantidele ja mansidele õiguse oma maa kasutamiseks ja käsutamiseks, jättes nad võimsate naftafirmade ees kaitsetuks.

Andres Heinapuu
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
andres@suri.ee

 suri@suri.ee
 056954740