FU Infolehe artiklite temaatiline register 1995-2000

kirjandus

Hasso Krull. Luule võimalustest infokanalina 
(ettekanne etnofuturistlikul kirjandusseminaril)

2003/2

Soome-ugri kirjanike VI kongress Saranskis
Kari Sallamaa. Etnofuturism jõudis Mastorava maale

  2000/5

NAK läts´ läbi Marimaa

  1997/4

Isegi lahkudes ehitasid me esivanemad sildu
Soome-ugri rahvaste kirjanike neljas kongress "Sillad" Lohusalus, august 1996

 1996/2

Vabariigi presidendi kõne vastuvõtul soome-ugri kirjanikele 26. augustil 1996

 1996/2

ilukirjandust

Andres Ehin Ubi est hortus botanicus? müstifikatsioon 2000/1
Kauksi Ülle Tooramale luuletus 2000/6
Juri Vella Ajutine linn luuletus 2000/5

Infolehe registri algusse | inf - soome-ugri kirjanduste assotsiatsiooni bülletäänetnofutu