Soome-ugri kirjanike VI kongress Saranskis

24.-25. augustil toimus Mordva Vabariigi pealinnas Saranskis Vabariigi majas soome-ugri kirjanike kuues kongress, mille teemaks oli seekord “Kirjandus. Kool. Tulevik”. Kongressist võttis osa enam kui 60 kirjanikku Karjalast, Mordva-, Komi-, Udmurdi- ja Marimaalt, Koola poolsaarelt, Permi Komi, Jamali Neenetsi ja Handi-Mansi Autonoomsest Ringkonnast (kõik Venemaalt) ning Eestist, Soomest ja Ungarist.

Kongressi tervitas Mordva Vabariigi Riigikogu esimees Valeri Ketðkin, kes ütles, et rahvuskirjandus jääb endiselt iga vabariigi prioriteediks. Sellest hoolimata tunnistas mitu foorumil esinenud ersa ja mokða kirjanikku, et rahvuskeeltes kirjastatakse Mordvamaal raamatuid ja perioodikat ebapiisavalt. Liiga napp on ka riiklik toetus rahvuskeeltes kirjutavaile kirjanikele.

Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni president Arvo Valton tõi oma ettekandes välja, et praegu antakse Eestis rahvuskeeltes õppekirjandust välja kuus korda rohkem kui nõukogude ajal. Oulu ülikooli professori Kari Sallamaa arvates kasvab idapoolsete soome-ugri autorite populaarsus Soomes kiiresti. Helsingis ostetakse lennult mordvalaste Aleksandr Arapovi luule- ja Valentina Miðanina proosaraamatute suuri tiraaþe.

Kokku peeti üle 40 ettekande, teiste hulgas esinesid ka Peter Domokos ja Katalin Nagy Ungarist, õpetaja Zinaida Jermakova Marimaalt, Eva Toulouze Eestist.

Kongressil kinnitati Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni tegevuskava järgmiseks aastaks, võeti vastu pöördumine ja resolutsioon. Assotsiatsiooni presidendina jätkab Arvo Valton.


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 5 (25)

© SURI