Mordva Moskvas Eesti saatkonnas

 

Moskvas Eesti saatkonnas toimus 15. novembril ansambli Toorama CD-plaadi “Taga Erjaza Škai” (Taaselagu Jumal) esitluskontsert. Samas näidati ka Juri Dõrini maale ja Tavla meistrite puunikerdusi.

Kontserdile olid kutsutud Soome ja Ungari Moskva saatkondade diplomaadid, Venemaa soome-ugri vabariikide esindajad Moskvas, kultuuri- ja äritegelased ning ajakirjanikud Mordvamaalt, MTÜ Fenno-Ugria Asutuse, Eesti Ersa-Mokša Sõprade Seltsi ja Toorama Austajate Ringi esindajad Eestist, Soome, Ungari ning Eesti ajakirjanikud.

Toorama tõi kaasa Mordva lipu, ja hämmastas, nagu alati, oma artistlikkusega. Vladimir Romaškin seletas laulude sisu ersa keeles, tema jutu tõlkis eesti keelde Jack Rueter. Neile, kes aru ei saanud, tõlkis eesti tõlk selle omakorda vene keelde. Peale plaadil olevate laulude esitas Toorama ka paar teatraliseeritud kombetalitust ning mõõgavõitlust. Lisaks Toorama täiskoosseisule oli kohal ka neli tüdrukut lasteansamblist Kargon Ki. Pärast kontserti olid kõik kutsutud suursaadik Tiit Matsulevitši vastuvõtule. Külalistele pakuti võimalust omavahel suhelda šiki rootsi laua ääres. Ajakirjanik Svetlana Gauševa kinkis suursaadikule ersa rahvuseepose “Mastorava”. Juri Dõrin kinkis saatkonnale ühe oma maalidest. Külalistel oli ka võimalik osta kõiki Toorama plaate palju odavama hinna eest kui www.amazon.com-ist.

Toorama kontserdi ja plaadi esitluse korraldamisega tervitas Eesti Suursaatkond Moskvas III soome-ugri rahvaste maailmakongressi, mis toimub 10.-13. detsembrini Helsingis.

Kasutatud katkeid Aleksei Godunovi artiklist võrgulehelt
www.torama.ru ja EV Moskva Suursaatkonna pressiteatest.
Aleksei Godunovi fotodel: Suursaadik Tiit Matsulevitš tantsuhoos (ülal)
ja Jowlanj Olo ehk Vladimir Romaškin Mordva lipuga Moskvas Arraku maali taustal (all).
Viimane foto on Viljandi pärimusmuuskiafestivalilt.

 

 

Kauksi Ülle Tooramale:

Saisi Jowlanj Ologa
Uurali kiili kaardi iih
Kotusside heledämp pruun
kotusside tumõdamp
Miiq hõimõ maaq ja rahva
Maid Tuunast Hatangani
Emajõest Obini
Volga Kama Jenissei
Merri järvi jyyviiri
kalapüügis hääs müügis
mõtsa puid põllumaid

Minol om esä ilmarikas
Veljo Vinnemaal kuningas
Teie rüki Riiani
Moskovani taterikku
Nakas saaki aita tuuma
ratta vavviq valgõni
regi kiidse kikkaniq

Näet Olo hää
kui hulga meil maada
rassõ nii suurt lahmakit
kõrraligult pitäq
kündäq paiku põllumaies
puhasta maaõlist puhtas
pühäq hiieq istuta tagasi
rahvit helähtä üles

Lauldaq ellu kui
koolõtõt mõrsjat
seto lauluh tiiät
koolõtõdas ja sys
lauldas üles

Nõsõq ello mõrsija
joba su veli eläs
nõsõq ello mõrsija
joba su sysar eläs
nõsõq ello mõrsija
joba su esä eläs
nõsõq ello mõrsija
joba su imä eläs
nõsõq ello mõrsija
eloh korgõ kosilanõ

 


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 6 (26)

SURI