FU Infolehe artiklite temaatiline register 1995-2000

ekspeditsioonid, reisikirjad

Liliann Grünvald. Kuidas ma Saranskis eesti keelt õpetasin

2000/5

Kunstiakadeemia ekspeditsioonide materjalid Eesti Rahva Muuseumile

2000/1

Kauksi Ülle. Ökoturistina Udmurdimaal
Katkendeid reisikirjast "Autoga läbi Venemaa ja ökoturistina Udmurdimaal, kaameliga ja ilma"

1999/3

Baðkiirimaal hõimurahvaid avastamas Vestlus Kadri Viiresega
Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste ekspeditsioon Põhja-Baðkortostani

1999/3

Kauksi Ülle. Etnofuturismi õitseng ehk Iþkar-Järveküla-Piirissaare-Sõktõvkar 1998/3

Art Leete. Muljeid teadusretkelt Baðkiirimaale
Venemaa II rahvusvaheline etnograafide ja antropoloogide kongress Ufaas 1.-5. VI 1997

1997/4

Kadri Viires. Kunstitudengid permikomi külades
Kunstiüliõpilaste ekspeditsioon Permi Komi autonoomsesse ringkonda

1997/3

Harvet Toots. Eestlane mari-udmurdi pulmapeol 1997/3

Kadri Viires. Üliõpilased maailma lõpus
Kunstiüliõpilaste ekspeditsioon Neenetsimaale

1996/3

Kerti Tergem. Transilvaania - maa teispool metsi
Reisikiri Transilvaaniast ja sealsetest  ungarlastest

1996/3

Kersti Kõrgvee. Reisikiri Udmurdimaalt
Sümpoosion "Voþodõr - soome-ugri rahvaste talistepüha kombestik" 13.-14. I 1996

1996/1

Art Leete. Tähelepanekuid teekonnalt Tartust Sõktõvkari
Teaduslik konverents "V. I  Lõtkin ja soome-ugri maailm" Sõktõvkaris 6.-9. II 1996

1996/1

Infolehe registri algusse