nr 4 (24)
august
2000

Kõigepealt tahaksin meenutada üle-üle-eelmises numbris kõlanud ja seni vaid paar vastukaja saanud üleskutset saata infokeskusele materjale kavandatava nalja-Ariste kogumiku jaoks. Oleks tõesti kahju, kui see tulevaste põlvede jaoks kaotsi läheks. Saatke meile naljakaid lugusid, mis seotud prof Paul Aristega, nii tema jutustatuid kui temast räägituid, et infokeskus saaks akadeemiku 100. sünniaastapäevaks neist soliidse kogumiku koostada.
Andres Heinapuu, peatoimetaja
.

SISU:

Uurali rahvaste ajakirjanike esimene kohtumine toimus Eestis - A.Heinapuu, K.Ruul
Vadjalaste tegemisi kahe tuhandenda aasta suvel - Tekst ja fotod: Kirsti Ruul
Esimene Seto Kolledži Ühingu laager - Õie Sarv
Eestlaste huvi- ja tööreis Marimaale - Katrin Kiik
Mari rahva kongress sai taas ülemuste poliitilise võitluse tandriks - Rix Siezdovszky
Reisikiri Komimaalt - Jussi Santeri Junttila
Soome-ugri üliõpilased Eestis - Krista Sürje

SÕNUMID

TEISED LEHED:
Veeuputus armastusest sümmeetria vastu
Artikkel Putini rahvus- ja regionaalpoliitika taustast
Komi opositsioon Moskva lehes
Vaese ringkonna rikas kuberner
Soomeugrilist Eesti lehtedes ja ajakirjades 2000. aasta esimesel poolel
(bibliograafia linkidega)


2000. aasta sisukord | Infolehe algus | Aken soome-ugri maailma

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
ROOSIKRANTSI 6, 10119 TALLINN. TEL. (0)6445119, FAKS (0)6448322, fu@eki.ee
KUPERJANOVI 16, 50409 TARTU. TEL. (07)420380, ylle@haldjas.folklore.ee
Infolehe on koostanud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, suri@suri.ee
Andres Heinapuu (vastutav toimetaja), Kirsti Ruul, Siiri Ries, Katrin Kiik