po-russki

t e k s t

Andres Heinapuu. Etnofuturismi kurv kisub vägisi lõpmatusse
[Eesti Ekspress, 20. mai 1994, lk B1, B4]
Kajar Pruul. Etnosümbolism ja etnofuturism
[Vikerkaar, 1995, nr 12, lk 58-62]
Piret Viires. The phenomenon of ethnofuturism in contemporary Estonian literature
[Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum. Jyväskylä 10.-15.8.1995. Pars VII. Litteratura & Anthropologia. Moderatores, Jyväskylä, 1996, pp. 235-238]
Kauksi Ülle. Etnofuturism kui eluviis
[Kokkuvõte ettekandest Eestluse elujõu kongressil (1.-2. juuli 1999)]
Ott Heinapuu. Etnofuturismi mõiste ja naabermõisted
[Proseminaritöö "Etnofuturismi märgid liivi kultuuris" (2000) sissejuhatus]

Vitktor Shibanov. Ethnofuturism in Udmurtia

Vaata ka siia
See here also
etnofutu3: paberid


[etnofutu31999]    [etnofutu21998]    [etnofutu11994]    [vanaisad]    [tekstid]    [haagidlingud]

Kujunduses on kasutatud Eve Kase töid Eesti Vabagraafikute Ühenduse lehekülgedelt