Бехтерев Николай Иванович

Ворд ськиз Екатеринбург губерниысь Ул Салдаын 7 шуркынмонэ 1898 арын; кул з Ижкарын 24 коньывуонэ 1979 арын. Скрипкаен шуд ӥ сь. Дышетскиз Сарапулысь крезьгуръя частной училищеын, Москваысь Гнесинъёс нимо институтын. Трос ужаз Удмурт шаерын классической крезьгурез в лмытон бордын. 1917-1918 аръёсы шуд з Россиысь крезьгуро огазеяськонлэн Сарапул ёзэтэзлэн камерной концертъёсаз. 1928 арын Ижкарын симфонической оркестр кылдыт з. Дышет ӥ з нылпиосты чеберлыклы дышетон юртын, Ижкарысь крезьгуръя нылпи школаын (скрипка). Ижкарысь крезьгуръя училищеез кылдыт сьёс п лысь од ӥ гез тодмо дышет сь вал.

(Удмурт Элькун. Энциклопедия. Ижкар: "Удмуртия" изд-во, 2000).

 
 a  б  в    д  e  ё  ж  з  и  й  к  л  м  н  o  п   c  т  y  ф  x  ц  ч  ш  щ  э