Seto @ www.suri.ee

Arhiiv - Archives 1996-2006

new information: www.fennougria.ee
uuem informatsioon:
www.fennougria.ee

Russian

Documents of the 4th Seto Congress


FU Infolehe artiklite temaatiline register 1995-2004/1: võro ja seto

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 14. 12. 2001: Rituaalne jõuluraamat Kauksi Üllelt

Kuningas üheks päevaks. Film Seto sootskast Hõrna Aarest. Exitfilm 2002, 60 min (Hõimupäevad 2004)

Kauksi Ülle. Etnofuturismi kiik käib üle võlli


SURI, 2003