Kuningas üheks päevaks
Film Seto sootskast Hõrna Aarest
Exitfilm 2002, 60 min

"Seto unikaalsus on kirjutes hõbeehetega rahvariietes ja laulus, mis on pärimusega edasi antud mitte arhiivist õpitus. On vanu naisi kes veel elavad omakultuuri imelises maailmanägemuses, mis kaasaegsele inimesele võõras. Selle on nad saanud ema käest, külast, ümbruskonnast..."

Filmitud on Seto Kuningriigi päevi, paasapüha (augustis tähistatav Issanda muutmise püha), talsipüha (jõulud) ja lihavõtteid Obinitsas, Antkruvas, Värskas, Võrus, Luhamaal ja Setomaa külades.

Märksõnu:
sootska - jumal Peko maapealne asemik, Seto identiteedi hoidja. Sootska valitakse üheks aastaks Seto Kuningriigi päeval augustil.
Seto Kuningriigi päev - Seto omakultuuri keskne sündmus. Loodud Norra metsasoomlaste eeskujul setode eneseteadvuse tõstmiseks. Peetakse omakultuuri meistrivõistlusi, toimub ülemsootska valimine jpm.
Peko - setode viljakusjumal. Peko riitust peeti öösel, kõigepealt süüakse-juuakse, siis joostakse üle aedade, rüseletakse... kel esimesena veri väljas, saab Peko endale aastaks hoida. Sinna tallu pidi ka parim saak saama.

 

Potisetod tulevad jälle
Exitfilm 2002, 33 min


Dokumentaalfilm potisetude lustakast teekonnast läbi Setomaa Tartu laadale. Noored seto tsurad laadisid suvel Piusa Savikojas hobuvankrid kraami täis ja sõitsid potikoormaga külast külasse nagu muistsed setod kunagi - eesmärgiga müüa ja vahetada potte toidu, öömaja ja kaltsu vastu, teadvustada seto olemasolu ja otsida endiste potisetode jälgi, koguda nende pärimusi ja kombestikku.

tagasi