Aken soome-ugri maailma * Liivi esileht * Eesti ajakirjandus liivlastest * SURI liivlastest * Liivi linke

Inglise ja saksa keeles - Vene keeles - Soome keeles

KIRJANDUST LIIVLASTE KOHTA

Palume vabandust, bibliograafiad on veel mittetäielikud!

Üldist

Loorits, Oskar. Liivi rahva mälestuseks. - Trt.; Tln., 1938. - 180 lk.    

Vääri, Eduard. Liivlased ja liivi keel // Saaremaast Sajaanideni ja kaugemalegi / Koost. A. Valmet, P. Palmeos, J. Peegel. Tallinn, 1970. Lk. 74-88.

Ernðtreit, Valt. Mõni sõna liivlastest // Fenno-ugristica. Trt.,1996. 19. Lk.49-59.

Karma, Tõnu. Soomeugrilased Lätis // Fenno-ugristica. Trt.,1996. 19. Lk.76-81.   

Loorits, Oskar. Liivi rahva olevik // Eesti Kirjandus. 1923. Nr. 1. Lk. 37-46; Nr. 2. Lk. 73-82; Nr. 3. Lk. 129-139; Nr.4. Lk.166-182.

Damberg, Pçtõr. Liivlased // Eesti Noorus.1932. Nr. 1, lk. 5-7.

Jänes, H. Liivlaste tänapäevast // Eesti Hõim. 1932. Nr.3. Lk. 41-44.

Loorits, Oskar. Liivi rahva elu ja surma küsimus // ERK. Tartu, 1935. Nr. 11-12. Lk. 180-185.

Vääri, Eduard. Tänapäeva liivlastest ja nende keelest // Kodumurre. 1963. Nr. 6. Lk. 22-31.

Hint, Mati. Liivlased - veel mitte in memoriam // Noorus. 1970. Nr. 7. Lk. 41-45.

Cimermanis, Saulvedis. Läänemeresoomlaste probleem Nõukogude Läti etnograafilistes töödes // Etnograafiamuuseumi Aastaraamat. Tln., 1973. Kd. 27. Lk. 219-253.

Linnus,Jüri. Liivlased mere ja metsa piiril // Eesti Loodus. 1975. Nr. 9. Lk. 516-518.

Kaust, L. Elas kord rahvas // Kultuur ja Elu. 1988. Nr. 7. Lk. 3-7.

Hint, Mati. Surnuist ülestõusmine Liivi rannas // Kultuur ja Elu. 1989. Nr. 10. Lk. 13-17.

Viitol, Livia. Reis liivlaste maale // Lee 6. Trt., 2000. Lk. 41-45.

   

Damberg, Petõr. Sîkrõgi küla // Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi /Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum. Tallinn, 1982. Lk.76-80.

Vääri, Eduard. Koðtrõgi küla. // Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi /Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum. Tallinn, 1970. Lk. 169-175.    

Ajalugu

Mägiste, Julius. Kurelaste probleem uues valguses: [Lääne-Kuramaa elanike seos liivlastega] // Eesti Kirjandus. 1939. Nr.9. Lk.406-412.

Rudzîte, Marta, Karma, Tõnu. Millal oli Liivimaal veel kuulda liivi keelt? // Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugnstarum : Tallinnae habitus 17.-23.VIII 1970 /Adiuvantibus A.-R. Hausenberg, A. Käfirik, redegit V. Hallap . Pars l: Acta linguistica. Tallinn, 1975. Lk. 354-356.

Tõnisson, Evald. Muistsed liivlased ja Kuramaa liivlased // Keel ja Kirjandus. 1970. Nr.8. Lk. 461-466.

Tõnisson, Evald. Liivi kääbaskalmistud Krimuldas // Eesti NSV TA Toim. Ühiskonnateadused. Tln., 1966. 15.kd., nr.1. Lk. 83-105.   

Keeleteadus

Ariste, Paul. Kolme läänemere keele hääbumine // Ariste, P. Keelekontaktid. Tln., 1981. Lk. 76-82. (ENSV TA Emakeele Seltsi toim.; 14).

Vääri, Eduard. Liivi keele uurimise ajaloost // Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1959. Tln., 1959. 5. Lk.190-225.

Vääri, Eduard. Liivi keele uurimine jätkub //Keel ja Kirjandus. 1959. Nr. 10. Lk. 618-621.

Damberg, Pçtõr. Liivi keelekorraldusest / Teksti töödelnud T. Karma // Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1977. Tln. 1978. 23. Lk. 71-92.

Rätsep, Huno. Liivi fraseoloogiat // Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1959. Tln., 1959. 5. Lk. 226-242.

Karma, Tõnu. Liivi nimede kirjutamine eesti keeles // Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi / Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum. Tallinn, 1982. Lk. 63-66.    

Kirjandus

Vääri, Eduard. Liivi kirjakeel ja kirjandus // TRÜ Toim. 1970. Vihik 259: Töid eesti filoloogia alalt, 3. Lk. 291-301.

Vääri, Eduard. 100 aastat esimeste liivikeelsete raamatute ilmumisest // Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1965. Tln., 1965. 11. Lk. 209-214.

Vääri, Eduard. Liivlase Alfon Bertholdi luulet // Fenno-Ugristica. Tartu, 1982. 9. Lk. 116-118.

Vääri, Eduard. Liivlaste Pouliò Klaviòa ja Alfon Bertholdi luulet, 1-2 // Fenno-Ugristica. 1983. 10. Lk. 79-83; 1984. 11. Lk.133-145. 

Kristi Salve. Tule, tule, tursakene! – Akadeemia, 2000, nr 1, lk 174–181.
Liivi luuleantoloogiast (Koost Valt Ertnðtreit, Riia, 1998)

Kristi Salve. Uued liivi laulud.– Akadeemia, 2000, nr 1, lk 89, 90.
Luuletused

Ajakirjandus

Vaaldapää [Oskar Loorits]. Liivi ajakirjanduse esimene aasta // Eesti Hõim. 1933. Nr. 1/2. Lk. 23-26.

Vaba, Lembit. "Lîvli" ilmub jälle: [Liivlaste ajaleht] // Keel ja Kirjandus. 1993. Nr. 4. Lk. 252-254.    

Kogumistöö, ekspeditsioonid, muuseumikogud

Ariste, P. Liivi retk 1948 //Tartu ja ülikool. - Tallinn, 1983 . - Lk. 96-101.

Linnus, Jüri. Liivi etnograafilise materjali kogumine Eestis // Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi / Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum. Tallinn, 1982. Lk. 85-87.

Rudzite, Marta. Pçteris Stuèka nimelise Läti Riikliku Ülikooli läti keele kateedri kogumismatkadest liivi küladesse // Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi / Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum. Tallinn, 1982. Lk. 81-84.

Vääri, Eduard. Talvehakul liivi keelt uurimas // Kodumurre. 1967. Nr. 8. Lk. 40-41.

Vääri, Eduard. Vaide küla jutustajad // Kodumurre. 1965. Nr. 7. Lk. 52-56.

Piiri, Reet. Liivi aines Eesti Rahva Muuseumis // Lee 5. Trt, 1999. Lk. 94-98

 

Inimestest

Paul Ariste

Alvre, Paul. Paul Ariste läänemeresoome keelte uurijana // Fenno-Ugristica. 1985. 12. Lk. 12-24.

Alfon Berthold

Vääri, Eduard. Liivlase Alfon Bertholdi luulet // Fenno-Ugristica. Tartu, 1982. 9. Lk. 116-118.

Vääri, Eduard Liivlaste Pouliò Klaviòa ja Alfon Bertholdi luulet, 1-2 // Fenno-Ugristica. 1983. 10. Lk. 79-83; 1984. 11. Lk.133-145.

Petõr Damberg

Karma, Tõnu. Pçtõr Damberg 70 // Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1979. - Tln., 1981. - 25. - Lk. 128-133.

Hint, Mati. Pçtõr Damberg: 9.III 1909 - 25.IV 1987 // Keel ja Kirjandus. 1987. Nr. 8. Lk.507-508.

Tõnu Karma

Saari, Henn. Ühe filoloogi elust: Tõnu Karma 60 // Emakeele Seltsi Aastaraamat. 1986. 30. Lk. 214-218.

Lauri Kettunen

Lindsaar, Peeter. Ehavalge liivlaste rannikul: [O.Looritsa ja L.Kettuneni äratuslik tegevus] // Tulimuld. 1962. Nr.2. Lk.137-145.

Hint, Mati. Kalamiez ja Vaaldapää // Looming. 1985. Nr. 11. Lk. 1576-1580.

Pouliò Klaviòa

Vääri, Eduard. Liivlaste Pouliò Klaviòa ja Alfon Bertholdi luulet, 1-2 // Fenno-Ugristica. 1983. 10. Lk. 79-83; 1984. 11. Lk.133-145.

Oskar Loorits

Lindsaar, Peeter. Ehavalge liivlaste rannikul: [O.Looritsa ja L.Kettuneni äratuslik tegevus] // Tulimuld. 1962. Nr.2. Lk.137-145.

Hint, Mati. Kalamiez ja Vaaldapää // Looming. 1985. Nr. 11. Lk. 1576-1580.

Kristi Salve

Livia Viitol. Folklorist rändab ajalaval. – Eesti Päevaleht, 2000, 15. veebr.

Andreas Johan Sjögren

Vääri, Eduard. Andreas Johan Sjögren liivi keele uurijana // Fenno-ugristica. Trt.,1996. 19. Lk.158-164.

Eduard Vääri

Amâ igâ rândalistõks: Eduard Vääri 60 / Kirjutanud Pçtõr Damberg, jutustanud Pouliò Klaviòa // Keel ja Kirjandus. 1986. Lk. 368-369.

Alvre, Paul. Eduard Vääri 70 // Fenno-ugristica. Trt.,1996. 19. Lk.3-8.

Ferdinand Johann Wiedemann

Viitso, Tiit-Rein. Ferdinand Johann Wiedemann ja 135-aastane liivi keele grammatika // Fenno-ugristica. Trt.,1996. 19. Lk.76-81.

Aken soome-ugri maailma * Liivi esileht * Eesti ajakirjandus liivlastest * SURI liivlastest * Liivi linke