SURI LIIVI LEHEKÜLGEDE ARHIIV SEISUGA 2000

Aken soome-ugri maailma * Liivi esileht * Kirjandust liivlaste kohta * Eesti ajakirjandus liivlastest * SURI liivlastest * Liivi linke

Olulisemad andmed liivlaste ajaloost 1100-1988

u. 1100 liivlaste esmakordne mainimine Nestori kroonikas
u. 1180 sakslaste saabumine Väina suudmesse
1186 liivlaste vastu alustatakse ristisõda
1201 asutatakse Riia linn, millest saab ristiusustamise keskus ja mis jagab liivlaste maa kaheks
1206 liivlaste ülestõus, liivlaste asualade hõivamine Saksa Ordu poolt
1525 andmed esimese liivikeelse trükitud teksti ilmumisest
1789 esimene säilinud liivikeelne tekst - meiesapalve
1846 akadeemik A.J.Sjögreni esimene uurimisreis Kuramaa ja Salatsi liivlaste juurde
1861 ilmub esimene liivi keele sõnaraamat ja grammatika (A.J.Sjögren-F.J.Wiedemann)
1863 ilmuvad esimesed liivikeelsed raamatud
1868 sureb väidetavalt viimane Salatsi liivlane
1920 prof. Lauri Kettuneni ja Oskar Looritsa esimene uurimismatk liivlaste juurde
1923 liivi keelt hakatakse õpetama fakultatiivainena
1923,
2. aprill
Liivlaste Liidu asutamine
1923,
18. november
Liivi lipu pühitsemine
1931,
26. jaanuar
toimub esimene liivkeelne jumalateenistus
1931,
23. detsember
ilmub ajalehe Lîvli esimene number
1936 Tartus ilmub Volkslieder der Liven - liivi rahvalaulude kogu
1938 Helsingis ilmub Lauri Kettuneni liivi keele sõnaraamat, mis on sensiajani kõige täiuslikum
1939,
6. august
avatakse Irçl (Mazirbes) liivi rahvamaja
1940 suletakse Liivlaste Liit, rahvamaja natsionaliseeritakse
1950 N. Liidus võetakse vastu piiritsooniseadus, mille tagajärjel kaotavad liivlased
elatusvahendid ja on sunnitud mujalt tööd otsima
1972 Ventspilsis ja Riias alustasid tööd liivi koorid, augustis toimus nende esimene ühisesinemine Riia vabaõhumuuseumis.
1988,
26.november
Liivlaste Liidu taastamine

Liivi Kroonika 1988-1999

Aken soome-ugri maailma * Liivi esileht * SURI liivlastest

SURI LIIVI LEHEKÜLGEDE ARHIIV SEISUGA 2000