Soome-Ugri Rahvaste
Infokeskuse pressiteade

31. 01. 2002

Pressiteated 2002

Pressiteated 2001

SURI PRESSITEADE
25.01.2002

Marimaa president süüdistab ajalehte Helsingin Sanomat rahvusvahelise õiguse rikkumises

Helsingin Sanomat:

Marin presidentti suuttui HS:n kirjoituksista

STT:
Marin presidentti uhkaa haastaa HS:n oikeuteen

Leonid Markelovi intervjuu 19. jaanuari Mariiskaja Pravdas

Helsingin Sanomate peatoimetaja ei näe alust kohtuasjaks

Ajaleht vastas Marimaa Vabariigi presidendi Leonid Markelovi süüdistustele

Ajalehe Helsingin Sanomat peatoimetaja Janne Virkkunen ütles eile Soome Teadeteagentuurile (STT), et ta ei näe alust kohtuasjale, millega ähvardab ajalehte Marimaa president Leonid Markelov. Markelov süüdistab ajalehte Marimaa rahvuspoliitika tendentsliku valgustamise eest (vt ka SURI pressiteade 25. 01. 2002). Tänane Helsingin Sanomat avaldas järgmise sõnumi:

“MOSKVA/HELSINGI. Mari Vabariigi president Leonid Markelov on solvunud ajalehes Helsingin Sanomat detsembris ilmunud tema vabariiki puudutavate kirjutiste pärast ning kavatseb alustada ajalehe vastu kohtumenetlust.

Oma plaanidest rääkis Markelov 19. jaanuari ajalehes Mariiskaja Pravda: “Pärast seda paskvilli, mis trükiti kohe ka ajalehes Dobrõje Sosedi, valmistame ette hagi mõlema lehe vastu”.

Helsingin Sanomate vastutav peatoimetaja Janne Virkkunen ütles kolmapäeval, et ta pole tähele pannud midagi, mis võiks niisugustele meetmetele alust anda.

Maride diskrimineerimine Mari Vabariigis on tõusnud esile ka Euroopa Nõukogus. Rahvaesindaja Tytti Isohookana-Asunmaa on Parlamentaarsele Assambleele esitanud ettepaneku, milles soovitakse, et Nõukogu haridus- ja kultuurikomitee uuriks mari vähemuse olukorda eriti teabevahenduse, kultuuri ja hariduse seisukohast.

Möödunud neljapäeval esitatud ettepanekule on alla kirjutanud lisaks kogu Soome delegatsioonile ka Hispaania, Suurbritannia, Norra ja Rootsi esindajad.”

President Markelov kõneles Soome lehes mainitud intervjuus järgmist: “Minu juures käis see Soome ajakirjanik, Mika Parkkonen, me tegime intervjuu. Aga lehes tuli välja hoopis muu, kõik oli pea peale pööratud. Niisugused riukad ei saa olla juhuslikud, see on kavakindel töö. [- - -] Kui ei ole põhjusi kriitikaks, hakatakse neid sulepeast välja imema. Kuid vabariigi solvamist valitsus kannatada ei kavatse. Pärast seda paskvilli, mille kohe avaldas Dobrõje Sosedi, oleme alustanud laimuhagi ettevalmistamist. Ja pange tähele: jutt on rahvustevahelise vaenu õhutamisest. Ainuüksi selle eest saab ajalehte vastutusele võtta. Samuti nagu Dobrõje Sosedi samas numbris avaldatud Marimaa Vabariigi valitsuse süüdistamist mingisuguses altkäemaksuvõtmises. Kohtuasja planeerime ka Soome ajalehe vastu. Tõestame, et meil on õigus. Kuid mitte nii nagu meie oponendid, vaid tsiviliseeritult, kohtus... Näete nüüd! Aga teie kõnelete ajakirjandusvabadusest. Kahjuks kasutavad seda räpased inimesed.”

Maride olukorra halvenemisest on viimasel ajal kirjutanud ka Ukraina ajakirjandus.

Andres Heinapuu
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
andres@suri.ee
tel. 056 954 740, (0)6449270

http://www.suri.ee

Pressiteated 2001 | Pressiteated 2002