MAFUNi kroonika

1997

6. - 8. 03. Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni (SURNA) nõukogu istung Tallinnas. Nõukogu arutas soome-ugri rahvaste noorte koostöö arendamise ja koordineerimise probleeme, otsustas asutada assotsiatsiooni ajalehe, nimetas selle peatoimetajaks mari noorte ajalehe "Kugarnja" peatoimetaja asetäitja Vladimir Kozlovi ja kinnitas 19. - 22. septembrini Eestis toimuva Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni kongressi päevakorra. 6. veebruaril osalesid istungist osavõtnud assotsiatsiooni kuuluvaid organisatsioone tutvustava väljapanekuga noorte infomessil "Teeviit" ning tutvustasid oma tööd 7. märtsil toimunud pressikonverentsil.

18. - 21. 11. kogunes Lohusallu oma neljandale kongressile Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsioon. Kongress valis uueks presidendiks Jaak Prozese, assotsiatsiooni peakorter jääb kuni 2000. aastal Helsingis toimuva järgmise kongressini Eestisse. Eesti koordinaatoriks valiti Margit Kohjus Eesti-Saami Ühendusest, Assotsiatsiooni Nõukogu liikmeks Jan Rahman Eesti Kostabi $eltsist. Korraldustoimkonna poolt ette pandud põhikirja muutmisest otsustati Eesti, Soome ja Ungari esindajate survel loobuda ning moodustada neljapoolne komisjon põhikirja muutmiseks ning vastavusse viimiseks osalevate maade seadustega. Assotsiatsioon pidas eriti oluliseks kontaktide loomise jätkamist maailma põlisrahvaste noorteorganisatsioonidega, otsustati soomeugri regioonide ajalehtedes või ajakirjades hakata avaldama regulaarset noorterubriiki. Kongress võttis vastu pöördumise kultuuri- ja rahvusküsimustega tegelevate seadusandlike ja täidesaatvate organite juhtidele, riiklike tele- ja raadiokompaniide juhtidele ning Venemaa soome-ugri vabariikide ja regioonide valitsustele ja parlamentidele.

1998

9.-13.03. toimus Budapestis (Ungari) Soome-Ugri Rahvaste Noorte Assotsiatsiooni (SURNA) nõukogu istung. Eestist sõitsid Budapesti SURNA president Jaak Prozes ja nõukogu liige Margit Kohjus. Nõukogu istungil andis SURNA president Jaak Prozes aru senisest tegevusest. Aruande tegid ka SURNA IV kongressil (toimus Laulasmaal 18.-22.11.1997) moodustatud sektsioonid. Kohtadel toimuvast jagasid informatsiooni erinevate rahvaste esindajad nõukogus. Nõukogu muutis SURNA põhikirja, kinnitas SURNA nõukogu sisekorra, otsustati luua SURNA seenioride kogu. President Jaak Prozes sai volituse valmistada SURNA sümboolika. Arutati ka liikmeskonna korrastamist ning SURNA ajalehe asutamist. Nõukogu kinnitas SURNA tegevusprogrammi aastateks 1998-2000. Et sel ajavahemikul on SURNA keskus Eestis ning presidendiks Eesti esindaja, siis põhiettekande tegi ning arutelu juhtis Jaak Prozes.

25.-28.06 toimus Izhkaris (Udmurtia) SURNA (=MAFUN) Nõukogu istung ja loomingulise noorsoo seminar "Etnofuturism-98".

13.-19.07. toimus Ungaris, Balatoni kaldal SURNA korraldatud rahvusvaheline lastelaager.

21.10. toimus Helsingis Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni (SURNA) nõukogu istung.

1999

17.-20. veebruarini toimus Ufaas (Baðkiiria, Vene Föderatsioon) Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni (SURNA) nõukogu järjekordne istung. Nõukogu istungil annavad senisest tegevusest aru SURNA president Jaak Prozes ja koordinaatorid (Margit Kohjus Eestist, Jussi-Santeri Junttila Soomest, Aniko Fülikki Ungarist ja Galina Sizõh Venemaalt) ning nelja toimkonna (meedia ja info, kultuuri-, üliõpilaste ja kõrgkoolide ning kooliõpilaste toimkonna) juhid. Nõukogu kinnitas põhikirja muudatused, samuti 1999-2000 aasta tegevuskava. SURNA nõukogu võttis vastu ka märgukirja Vene Föderatsiooni rahvusasjade ministeeriumile, milles juhitakse tähelepanu soome-ugri noorte olukorrale – pole võimalik saada emakeelset haridust, noorteorganisatsioone ei toetata – ning kutsutakse üles toetama soome-ugri noorte organisatsioone. President Jaak Prozesel ei õnnestunud takistusteta Ufaasse jõuda: Ivangorodis tõstis Vene piirivalve ta rongist maha, et dokumente kontrollida. Dokumendid leiti korras olevat alles pärast seda, kui rong oli juba lahkunud. Siis palusid piirivalvurid vabandust ning küsisid Prozeselt, kas ta soovib sõita edasi või koju tagasi. Kui Prozes soovis teada saada, miks teda siis ikkagi rongilt maha võeti, paluti tal see küsimus esitada Tallinnas Vene saatkonna konsulaarosakonnale. Vene saatkond pole siiani, hoolimata infokeskuse korduvaist telefonikõnedest, asja kommenteerinud. See oli kolmas kord, kui Vene piirivalve Jaak Prozese alusetult rongilt maha võttis. Alati on selgunud, et ta dokumendid on korras, kuid alles pärast rongi lahkumist.

16. oktoobril sõlmisid Tallinnas Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsioon ja Valentin Kolumbi nimeline Keskus Marimaalt lepingu, mille järgi ajaleht Kudo+Kodu saab assotsiatsiooni häälekandjaks. Ajaleht Kudo+Kodu on ainus Marimaal ilmuv riigivõimust sõltumatu väljaanne.

16. novembri öösel vahistas vene piirivalve Jaanilinnas Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni presidendi Jaak Prozese. Loe lähemalt.