A Finnugor Népek IV. Világkongresszusa
Tallinn, Észt Köztársaság
2004. augusztus 15. és 19.

   
  Bevezetés
   
  A Tallinni kongresszus
   
  A Résztvevö nemezetek
   
 

Munkarend,
feladatok
, hatáskör

   
  Elérhetöségünk
   
   
   
   
   
 

nép lakóhelye
22
A FINNSÉGIEK
észtek Észtország
20
szetok Észtország, a Pszkovi Terület
3
vótok a Finn öböl déli partja Leningrádi Területen
-
lívek a Kurland-félsziget csúcsa, Riga stb. városok
3
finnek Finnország
20
kvének Norvégia, Finnmark
-
meäk Svédország, Norrboten
-
Ingermanlandi finnek Szentpétervár környéke, Észtország, Finnország
10
izsorok Szentpétervár környéke, a Finn öböl déli partja
3
karélok Karél Köztársaság és a Leningradi Terület
20
Tveri karélok a Tveri Terület
20
vepszék Karél Köztársaság
10
LAPPOK Norvégia, Finnország és Svédország középső és északi része, Kola-félsziget
20
A VOLGAI NÉPEK
erza-mordvinok Mordvin Köztársaság, Baskortosztán, Csuvas Köztársaság, Tatársztán, a Nyizsnyi-novgorodi, Szamarai, Penzai és Orenburgi Területek
20
moksa-mordvinok Mordvin Köztársaság, Tatársztán, a Samarai és Penzai Területek
20
marik Mari El Köztársaság, a szomszédos területek, Baskortosztán, Tatársztán, a Jekatyerinburgi és Permi Területek
20
A PERMI NÉPEK
udmurtok Udmurt Köztársaság és a szomszédos területek
20
beszermánok Udmurt Köztársaság
-
komi-zürjének Komi Köztársaság, Kola-félsziget, Nyugat-Szibéria
20
komi-permjákok Komi-permják Autonóm Körzet
20
AZ UGOROK  
Hantik Hanti-Manysi és Jamál Autonóm Körzet, a Tomszki Terület Nyugat-Szibériában
10
Manysik Hanti-Manysi Autonóm Körzet, a Jekatyerinburgi Terület
10
magyarok Magyarország, Románia, Szlovákia, Ukrajna, Ausztria, Horvátország, Szerbia
20
A SZAMOJÉD NÉPEK
nyenyecek Nyenyec, Jamal-Nyenyec és Tajmiri Autonóm Körzet, Hanti-Manysi Autonóm Körzet
10
nganaszánok Tajmir-félsziget Szibériában
3
szölkupok Nyugat-Szibériában Ob és Jenyiszej folyó között
3
enyecek Észak-Szibériában Tajmiri Autonóm Körzet Ob alsó folyásánál
-

Az eddig nem képviselt finnugorok

  • a vótok – a központi nemzeti társaság hiányában az előző kongresszusokon nem voltak képviselve. Budapesten Finnugor Népek II. Világkongresszusán az ingermanlandi finnek küldöttségében részt vett egy vót.
  • a kvének és a meäk – a nyelvüket eddig finn nyelvjárásnak tekintették, de ma a svéd állam a meä nyelvet önálló kisebbségi nyelvnek és a norvég állam a kvéneket külön kisebbségi nemzetnek ismeri el. A meäk és a kvének részt vettek a Helsinki kongresszuson 2000-ben megfigyelőként;
  • a beszermánok – az északi udmurtokhoz közelálló nyelvjárást beszélnek. Eddig nem voltak képviselve a kongresszusokon, mivel önálló népként csak az utolsó Oroszországi népszámláláson, 2000-ben ismerték el őket;
  • az enyecek – nincsenek eddig képviselve a kis néplélekszám valamint a központi nemzeti társaság hiányában.

    Mindezeknek a népeknek lehetősége van arra, hogy benyújtsák a kongresszuson való résztvételükre vonatkozó kérvényt 2004 februárjáig.