A Finnugor Népek IV. Világkongresszusa
Tallinn, Észt Köztársaság
2004. augusztus 15. és 19.

   
  Bevezetés
   
  A Tallinni kongresszus
   
  A Résztvevö nemezetek
   
 

Munkarend,
feladatok
, hatáskör

   
  Elérhetöségünk
   
   
   
   
   
 

A Finnugor Népek Konzultatív Bizottságának és a Finnugor Népek Világkongresszusának munkarendje, feladatai és hatásköre


A népek küldöttségének összeállítása valamint képviselőinek kijelölése a Konzultatív Bizottságba a nemzeti kongresszusok vagy ezekenek a hiánya esetében a központi nemzeti (kulturális) társaságok feladata.
Észtország küldötteit a Fenno-Ugria alapítvány, Finnország küldötteit a Finn-Orosz Társaság (együttműködésben a M.A. Castrén Társasággal), Magyarország küldötteit a Finnugor Népek Világkongresszusának Magyar Társasága jelöli ki.

  A Világkongresszus A Konzultatív Bizottság
h

minden olimpiai évben kerül megrendezésre

évente kétszer ülésezik

Képviseleti normák

Minden népet az illető nép lélekszámától függően 3–20 küldött képviseli, minden népnek egy szavazata van. Kivételként a Tveri karéloknak saját küldöttsége van, de a Karjalai karélokkal közösen egy szavazattal rendelkeznek; az Ingermanlandi finneknek saját képviselete van, külön szavaznak..

Minden népet (a saját belátása szerint) 1–2 tag képviseli, minden népnek egy szavazata van. A kivételek ugyanazok mint a kongresszusok esetében. A szavazást csak a szervezeti kérdésekben bonyolítják le, a tartalmi döntéseket konszenzussal hozzák.

Irányítás

Az előkészítő munkálatokat végzi, a napirend- és a dokumentumjavaslatokat a Konzultatív Bizottság készíti elő. A munkát a munkaelnökség irányítja, amelybe Oroszország, Magyarország, Finnország és Észtország képviselői tartoznak (minden országból egy, szokás szerint a Konzultatív Bizottság koordinátorai).

Az elnököt (jelen pillanatban elnök a komi nemzetiségű Valeri Markov) szokás szerint Oroszországból választják, aki három koordinátorral (magyar, finn, észt és lív) együtt titkárságot alkot. A titkárság előkészíti a Bizottság üléseinek a napirendjét.

Feladatok és hatáskör
  • meghallgatja és jóváhagyja a Konzultatív Bizottság beszámolóját;
  • határozatokat és döntéseket hoz, nyilatkozatokat tesz;
  • a szekciók határozatainak ajánlás jellegük van.
  • végrehajtja a kongresszusok határozatait;
  • tevékenységében a szekciók ajánlásaiból indul ki;
  • lebonyolítja a finnugor népek együttműködését.