HÕIMUPÄEVAD 2002
Tartus


18. oktoobril kell 18.00

SUUR HÕIMUKONTSERT

Tartu Ülikooli aulas

Suurel Hõimukontserdil esinevad
"Digalja" (Mordva, Tšamzini rajoon)
Seto meeste koor Liinstsuraq (Tartu)
"Erenger" (Mari Rahvusteatrist)
"Sinimaniseele" (Tartu)
Tsitriansambel "Móva" (Lääne-Ungari)
"Argantši" (Udmurdi, Pitši Purga rajoon)
Kontserti juhatab Kauksi Ülle


Hõimupäevi korraldab MTÜ Fenno-Ugria Asutus
Hõimukontserti toetab Tartu Linnavalitsus

TAGASI