HÕIMUPÄEVAD 2002
Eesti maakondades ja linnades

 

Udmurdi folklooriansambel Argantši

Argantši (‘Lõõtsamängija’) tuleb Bobja Utša külast Pitši Purga rajoonist Tatarimaa piiri äärest Lõuna-Udmurdimaalt. Ansamblisse kuulub kaheksa naist ja noorikut.

Esineb:
· Põlva- ja Võrumaal: 15.X Obinitsa ja Meremäe; 16.X Värska; 17.X Kiidi
· Suurkontserdil Tartu Ülikooli aulas reedel 18. X 18.00
· Suurkontsedil Tallinnas Rahvusraamatukogus laupäeval 19. X 16.00
· Lõpupeol Kloostri Aidas laupäeval 19. X 20.00

TAGASI