HÕIMUPÄEVAD 2002
Eesti maakondades ja linnades

 

Móva tsitriansambel

Lääne-Ungarist Pázmándfalu külast pärit Móva tsitriansambel kujunes välja 1994. aastal Kuruczi perekonna liikmetest. Praegu on ansamblis 6 mängijat ning nende tegevusvaldkond üpriski lai: mängitakse nii rahvalauluansamblite - ja tantsurühmade saateansamblina kui ka enda korraldatud tantsutubades (táncház).
Salvestised ansambli esinemistest on ilmunud ka CD-l ja kassetil, üle-ungarilisel tasemeülevaatusel on peetud neid kuldkategooria vääriliseks.
Ansambli kuuest liikmest esinevad hõimupäevadel kolm:
Péter Gubucz, Anikó Kurucz ja Péter Paszicsnyuk

Citera

Kandlelaadne tsitter on Ungaris üks populaarsemaid rahvapille. Teadaolevalt levis ta Ungarisse Austria ja Baierimaa Alpide kaudu 16. sajandil. Et tegemist on odava ja hõlpsasti käsitsetava, ent värvika kõlapildiga instrumendiga, hakkas teda kasutama eelkõige vaesem talurahvas. Tantsuõhtutel võisid tsitrit vaheldumisi mängida paljud osavõtjad ning nii ei pidanud maksma eraldi tellitud pillimeeste eest. Tsitrimuusika järgi on tantsitud isegi pulmades. Sageli moodustati ka väikseid orkestreid - mõnedel pillidel mängiti meloodiat, ühel aga saaterütmi. Ka tänapäeva rahvamuusikaharrastajate seas on levinud 5-10 liikmelised tsitriansamblid.

Esineb:
· Hiiumaal ja Läänemaal
· Ungari õhtul Kloostri Aidas teisipäeval, 15. oktoobril kell 20.00
· Suurkontsedil Tallinnas Rahvusraamatukogus laupäeval 19. X 16.00

TAGASI