HÕIMUPÄEVAD 2002
Eesti maakondades ja linnades

 

Digalja

Ersa folklooriansambel Digalja

1991. aastal asutatud ansambel Digalja (‘Lustija’) on pärit Tšamzini rajoonist Mordva Vabariigist. Ansamblit juhib Mordva teeneline kultuuritöötaja Viktor Sõrkin.
Simmanibändi repertuaaris on põhiliselt hoogsad tantsulaulud nii ersa rahvapärimusest kui mordva heliloojatelt. Mordva meeste uljast laulu saadab enamasti lõõtspill.
Ansambel on edukalt osalenud paljudel festivalidel ja konkurssidel, kolm korda soome-ugri rahvaste folkloorifestivalil Kudõmkaris, Ižkaris ja Petroskois.
2000. aastal toimusid ansambli esimesed välisesinemised: Rääkkylä Kihauselt toodi ära aukiri, Eestist hõimupäevadelt palju muljeid ja soov tagasi tulla, mis nüüd ongi teoks saanud.

Esineb:
· Põlva- ja Võrumaal
· Suurkontserdil Tartu Ülikooli aulas reedel 18. X 18.00
· Suurkontsedil Tallinnas Rahvusraamatukogus laupäeval 19. X 16.00


TAGASI