juhatus liikmed töötajad vene keeles
soomeugrilased Fenno-Ugria Infoleht In English

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn,
telefon 6445119, faks 6448322, e-post:
fu@eki.ee

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on katusorganisatsioon, mis ühendab Eesti organisatsioone ja asutusi, kes on huvitatud koostööst meie hõimurahvastega. Fenno-Ugria loodi 1927. aastal ning taastati 1991. aastal. Iga aasta oktoobris toimuvad Fenno-Ugria korraldusel hõimupäevad, 1997. aastal toimus meie korraldusel 6. soome-ugri rahvaste folkloorifestival Eestis. Fenno-Ugria esindab Eestit ka rahvusvahelises Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitees ning valmistab ette soomeugrilaste maailmakongresse. Fenno-Ugria funktsiooniks on hõimutöö koordineerimine ja infovahetus nii Eesti asutuste vahel kui hõimurahvastega ning soome-ugri rahvaste tutvustamine Eestis. Korraldame paljude organisatsioonide koostööd nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt, vahendame kontakte Venemaa Föderatsiooni kuuluvate soome-ugri vabariikidega. Organiseerime konverentse, korraldame peaaegu kõigi Eestist Venemaa hõimurahvaste juurde sõitvate delegatsioonide lähetamist. Oleme olnud vahendajateks koostöölepingute sõlmimisele Mari ja Komi Vabariigiga. Vahendame igapäevaseid kontakte eestlaste ja soomeugrilaste vahel. Fenno-Ugrial on kaks allüksust: Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus (SURI) ja Hõimukeskus.

Fenno-Ugria arengukava 2005-2009


Fenno-Ugria tegevusaruanne 2005

Fenno-Ugria tegevusaruanne 2004

Fenno-Ugria tegevusaruanne 2003

Fenno-Ugria tegevusaruanne 2002