MTÜ Fenno-Ugria Asutuse töötajad
Staff of the Fenno-Ugria Foundation:

Kersti Sepper, direktor, Director, tel. +372 6448322, e-post: sepper@eki.ee

Jaak Prozes, Hõimurahvaste Keskuse juhataja, manager of the Centre of the Kindred Peoples, tel. +372-6445119, e-post: jprozes@eki.ee

Eha Viluoja, Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse referent-konsultant,  referent-consultant of the Centre of the Kindred Peoples, tel. +372 6449270, e-post: eha@eki.ee

Siiri Ries, Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse (SURI) juhataja kt, manager of the Information Centre of Finno-Ugric Peoples (SURI), tel. +372 6449270, e-post: suri@suri.ee

Yve Maloverjan, Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, referent-konsultant, referent-consultant of the Centre of the Kindred Peoplestel +372 6449270, e-post: suri@suri.ee

 

Ülle Kahusk (Kauksi Ülle), Hõimurahvaste Keskuse referent-konsultant, referent-consultant of the Centre of the Kindred Peoples, e-post: kyy@hot.ee