[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]

soome-ugri noorte loojate III konverents
“10 aastat etnofuturismi
3rd conference of the finno-ugric young creators 
“10 years of the EthnoFuturist Era” 
ajakava näitused 
ohjelma  näyttelyt
programme exhibitions
* *
inimesed paberid
ihmiset paperit
people

eesti ja soome press ef3-st - virolainen ja suomalainen lehdistö ef3:stä - estonian and finnish press about the ef3

Kujunduses on kasutatud udmurdi kunstniku Ljubov Trefilova rätiku Liblikküünal motiivi

[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]