võro @ www.suri.ee

Arhiiv

uuemat võib leida: www.fennougria.ee

 

Kaasaegne Võru liikumine Euroopa põlisrahvaste kontekstis
Kaido Kama ettekanne kolmandal etnofuturismikonverentsil

FU Infolehe artiklite temaatiline register 1995-2004/1: võro ja seto