Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 15.06.2006

Loe veel:

25.07.2006 Eesti_lapsed lähevad lastelaagrisse Marimaale

15.06.2006 Eesti_toetab mari kirjandusklassiku teoste väljaandmist

15.06.2006 Põhjala_põlisrahvaste kultuurisümpoosion “PÕHJATAEVA PEEGELDUSED”

30.05.2006 15_aastat_Fenno-Ugria taasasutamisest

17.05.2006 Seminar_õiguste alal (koos illustratsioonidega)

26.04.2006 Avaldusele_mari rahva toetuseks on alla kirjutanud üle 11 000 inimese

25.04.2006 Mari_sangar tuleb taas

17.04.2006 Ersade_ja_mokšade vahel asuvad šokšad

03.03.2006 Mari_kultuuriminister hindas Helsingi Föderatsiooni raportit inimõiguste olukorrast Marimaal objektiivseks

28.02.2006 Film_"Laulupidu Marimaal" on nüüd saadaval internetist

20.01.2006 Marimaa_minister avas Eestis näituse ja lubas abi Vene viisa saamiseks


Pressiteated 2005

Pressiteated 2004

Pressiteated 2003 

Pressiteated 2002

Pressiteated 2001

prindi välja

Eesti toetab mari kirjandusklassiku teoste väljaandmist


Haridus- ja teadusministeerium toetab mari kirjandusklassiku Valentin Kolumbi kogutud teoste väljaandmist mari keeles.

Eesti ja Mari Eli haridusministrid sõlmisid 2005. aasta augustis memorandumi, mis loob eeldused kahe poole vahelise haridus- ja kultuurialase koostöö soodustamiseks.

Ministeeriumi keeleosakonna nõuniku Tõnu Tenderi sõnul on Kolumbi tähendus Marimaa elanikele võrreldav Juhan Liivi tähendusega eestlastele ning neist väljaannetest on kindlasti huvitatud Marimaa koolid ja raamatukogud.

Valentin Kolumb (1935–1974) sai tuntuks juba oma eluajal ning tema looming pälvis tähelepanu ka teisel pool raudset eesriiet: Soomes, Ungaris, Rootsis, Kanadas. Kolumb vabastas mari luule nõukogulikust võltspateetikast ning moderniseeris seda temaatiliselt ja vormiliselt.

Tänapäeva mari lugejaile olid tema teosed muutunud bibliograafiliseks harulduseks ja seetõttu peaaegu kättesaamatuks. Kolumbi teosed on kavas välja anda viies köites. Nende koostamisega tegeleb Kolumbi Kirjanduskeskus eesotsas mari rahvusliku liikumise juhi Vladimir Kozloviga.

Eesti Haridus- ja Teadusministeerium on Valentin Kolumbi kogutud teoste väljaandmiseks eraldanud veidi üle 100.000 krooni, mis katab kogutud teoste ühe köite trükikulud.

Sihtotstarbelise toetuse ülekandmiseks Marimaale on volitused saanud
MTÜ Fenno-Ugria Asutus. Kokkuleppel Mari Eli haridusministeeriumiga kanti toetussumma 15. juunil üle vastava trükikoja pangakontole Joškar-Olas Marimaa pealinnas.


Kersti Sepper
direktor
MTÜ Fenno-Ugria Asutus
sepper@eki.ee
644 83 22
______________________________