Uurali põhjarahvaste kroonika 1999

Neenetsi autonoomse ringkonna statistikakomitee avaldas andmed ringkonna elanike sissetuleku kohta. 1999. a. alguses oli keskmine palk 2107,5 rubla (1306 krooni). Kõige madalam palk on põllumajanduses - 1022,3 rubla (634 krooni), kultuuritöötajatel 1195,4 rubla (741 krooni) ja hariduses - 1273 rubla (789 krooni). Ehitajatel on keskmine palk 3241,2 rubla (2010 krooni) ja valitsustöötajatel 4115,5 rubla (2552 krooni). Tööstuses on keskmine palk 11434,9 rubla (7090 krooni). Neenetsid töötavad põhiliselt põdrakasvatajate ja kaluritena e. “põllumajanduses”. Mitmetes külades elatakse täielikus vaesuses ja nälja piiril.

29. märtsist 9. aprillini toimus Peterburis seminar "Põhja põlisrahvaste reintegratsioon: majanduslikud ja sotsiokultuurilised initsiatiivid", millest võtsid osa saamid Koola poolsaarelt, neenetsid, handid ja vepslased. Seminaril õpetati põlisrahvaste esindajatele ärivestluste pidamist, konfliktide lahendamist ja äriplaani koostamist. Seminari käigus esitati mitmeid projekte, mis peaksid rakenduma ka praktikasse, nagu näiteks rahvarõivaid tootvate ettevõtete loomine. Kultuuritöötajad kuulasid ettekandeid neenetsi ja saami kultuurikeskuste tööst, vepsa rahvuskultuuri arendamisest ning Šoutjärve vepsa etnograafiamuuseumi tegevusest. Seminari ajal olid väljas ka mitmed näitused. Seminari korraldasid Peterburi heategevusfond "Konfliktivaba Põhi" ja flaami selts "Horizont".

9.-11. aprillini toimus Taimõri (Dolgaani-Neenetsi) Autonoomse Ringkonna pealinnas Dudinkas 3. korda folkloorifestival “Taimõri folklooriklassika”. Osalejate seas olid koreograafiline tantsu- ja lauluansambel “Hejro”, lasteansambel “Taimõr” ning nganassaani folklooriansamblid “Hensu” (Volotšanka küla) ja “Ngamtuso” (Ust-Avami küla).

23. aprillil toimus Eesti Kunstiakadeemias igakevadine soome-ugri-teemaline üliõpilaskonverents, millel käsitleti 1998. aasta Handimaa uurimisreisi materjale. Vt.: Livia Viitol. Kalast kurbuseni. - Sirp, 1999, 28. mai, nr. 21, lk. 11.

Mais avati Narjan-Maris (Neenetsi AR, Venemaa) Barentsi Infokeskus. Keskus avati vastavalt Barentsi Sekretariaadi otsusele 1999. a. märtsis Kirkenesis (Norra). Keskuse ülesandeks on teavitada ringkonna rahvast Barentsi regiooni koostööst, kuidas algatada projekte, kuhu neid saata ja millised on Barentsi programmi tingimused. Infokeskuse aadress on: 164700 Arhengelskaja oblast, NAO, Narjan-Mari, ul. Studentšeskaja, 1.

6. mail näidati Tallinnas Kinomajas Veiko Taluste lühifilmi hantide olelusvõitlusest "Kodu kõrvalt" (TPÜ filmi ja video õppetool, 1999).

17.-19. maini toimus Moskvas rahvusvaheline konverents "Põhjarahvaste looduskasutuse tänapäevaprobleemid".

8.-11. juulil peeti Moskvas Põhja Väikerahvaste Noorsooliidu asutav koosolek. Koosolekul räägiti erinevate rahvaste olukorrast ja liitudest. Asutaval koosolekul kiideti heaks Venemaa Väikerahvaste Liidu eesmärgid ja leping väikerahvaste liiduga, samuti noorsooliidu juhtorgan, millesse kuulub üks esindaja igast liitu kuuluvast rahvast. Koosolekul arutati väikerahvaste haridus- ja kultuurielu, noorte tööhõivet, traditsioonilisi elatusalasid, keskkonnakaitset ja meedia mõju puudutavaid küsimusi. Asutav koosolek kiitis heaks noorsooliidu tegevusstrateegia kontseptsiooni ja tööplaani aastateks 1999-2000.

23.-27. septembril toimus Salehardis Jamali Neenetsi autonoomse ringkonna VI folkloorifestival, millest võtsid osa handi, neenetsi, saami ja komi esinejad.

Põlisrahvaste abistamisorganisatsiooni Survival kampaania aitas säilitada Jugani hantide maa viieks aastaks, kirjutas Survival Les Nouvelles (nr. 36, 1999).


© SURI, 1999/2000