Komi kroonika

1999

9.-17. jaanuarini Moskvas toimunud rahvusvahelisel TV-lastesaadete festivalil valiti parimaks koolitusprogrammiks riikliku teleraadiokompanii “Komi Gor” komi keele kursus “Kekönatš”. Kursus on mõeldud kooliealistele ja on saanud toetust Soome hõimurahvaste programmist. Festivalist võtsid osa Saksamaa, Ungari ja Venemaa telekompaniid.

1998. aasta detsembrist veebruarini 1999 oli Eesti Rahva Muuseumis näitus ižmakomidest. (Loe Aigi Viira artiklit "Tartu Postimehes").

Märtsis algasid Komimaal filmi “Karu süda” esimesed võtted. Filmi režissööriks on Arvo Iho. Kavas on teha kaks varianti: nii viieosaline teleseriaal kui kahetunnine film. Filmi finantseerib suures osas Komi Vabariigi administratsioon. Eestist on suurim rahastaja Eesti Filmi Sihtasutus. Filmi aluseks on Nikolai Baturini samanimeline romaan, stsenaristideks Rustam Ibragimbekov, Arvo Valton ja Arvo Iho.

3.-4. märtsil toimus Kudõmkaris (Permikomi AR, Venemaa) Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istung. Et Eesti-poolsel koordinaatoril Andres Heinapuul oli järjekordne viisasegadus, esindas maarahvast Fenno-Ugria juhatuse liige Tõnu Seilenthal. Osalesid komid, permi komid, soomlased, karjalased, Ingeri soomlased, vepslased, marid, udmurdid, handid, mansid, saamid, ungarlased ja Tveri karjalased. Puudusid isurid, ersad, mokšad, neenetsid. Vaatlejana võttis nõupidamisest osa Venemaa rahvusasjade ministeeriumi esindaja Marta Šulga. Istung toimus vastavalt varem väljakuulutatud päevakorrale. Tähtsaim päevakorrapunkt oli Soome-Ugri Rahvaste III Maailmakongressi kodukorra kinnitamine. Kodukorras arvestati Eesti delegatsiooni ettepanekut täpselt fikseerida, et delegaate võivad kongressile saata ainult uurali rahvaste omad organisatsioonid. Kongressiks ettevalmistuste osas lepiti kokku, et 10. augustiks tuleb esitada Konsultatiivkomitee peakorterile ettepanekud kongressi sektsioonide täpsustatud teemade ja sektsioonide juhatajate osas. Otsustati, et sektsioonide teemad ja juhid kinnitatakse konsultatiivkomitee koosolekul oktoobris Tartus.

10.-14. maini toimus Sõktõvkaris (Komi Vabariik, Venemaa) 16. rahvusvaheline soome-ugri üliõpilaskonverents IFUSCO (International Finno-Ugric Students Conference). Venemaa territooriumil korraldati IFUSCO esmakordselt. Konverentsi avas Komi Vabariigi Juht Juri Spiridonov. Osa võttis enam kui 80 välismaalast Soomest, Ungarist, Eestist, Saksamaalt, Austriast, Tšehhimaalt ja Jaapanist ja 20 külalist Venemaalt: Karjalast, Udmurdimaalt, Mordvast, Permi Komi AR-st ja Baškortostanist, ja 50 Komi üliõpilast. Järgmine IFUSCO toimub 2000. aastal Tallinnas. Vt.: Jürgen Rooste. Mis hakkas silma IFUSCO-l, Komimaal. – Sirp, 1999, 28. mai, nr. 21, lk. 12.

11. mail esitleti Sõktõvkaris Ivan Kuratovi muuseumis Arvo Valtoni ja Leelo tungla tõlgitud komi-eesti kakskeelset luulekogumikku "Neli komilannat". Originaalis esitasid luulet autorid Galina Butõreva, Aljona Jeltsova, Aleksandra Mišarina ja Niina Obrezkova, eestikeelseid tõlkeid lugesid Arvo Valton ja Kaia Pruel. Vt.: Jürgen Rooste. Neli komi luuletajat Sõktõvkaris. - Sirp, 1999, 28. mai, nr. 21, lk. 12.

11.-16. mail Elistas (Kalmõki Vabariik, Venemaa) toimunud rahvusvahelisest seminarist "Venemaa rahvaste keeled: Arenguperspektiive" võttis osa ainult ühe soome-ugri rahva esindaja, Komi Vabariigi Rahvusasjade Ministeeriumi osakonnajuhataja Olga Norkina. Konverents oli korraldatud Kalmõki Vabariigi poolt koostöös UNESCO Kataloonia keskusega, osalesid lisaks Venemaa esindajatele ka kirgiisid ja mongolid. Seminaril tõdeti Venemaa vähemusrahvuste erinevat keelepoliitilist olukorda: kui näiteks Tatarstanis on tatari keel kõigile kohustuslik esimesest üheteistkümnenda klassini, siis suures osas Venemaa "rahvusautonoomiatest" pole ka kõigil nimirahvuse esindajatel võimalik emakeeles lugema ja kirjutama õppida.

1. juunist allutati Komi vabariiklik soome-ugri kultuurikeskus Komi Vabariigi rahvuste ministeeriumile. Keskus hakkab koordineerima kõiki vabariigis tegutsevaid rahvuskultuuri ja etnoloogiaga tegelevaid keskusi.

18. juunil esitles Komi soome-ugri kultuurikeskus Komi Vabariigi rahvakunstniku Lidia Loginova CD-d "Sügise kristalne hingus".

12. augustil kiitis Komi ministrite nõukogu oma istungil heaks riikliku rahvuspoliitika programmi realiseerimise aastatel 2000 – 2003 ning Komi Vabariigi seaduse "Riigikeeltest" realiseerimise aastatel 2000 – 2005.

3. septembril lükkas Eesti Filmi Sihtasutuse Nõukogu edasi filmile "Karu süda" antava toetuse otsuse kinnitamise täiendavate materjalide esitamiseni. Kahtlemata filmi väärtuses, jõudis nõukogu üksmeelele, et edaspidi peaks filmide rahastamine lähtuma reaalselt toimivatest tegevus- ja finantsplaanidest. Arvo Iho film "Karu süda" peaks valmima Eesti ja Komi koostöös.

11.-22. oktoobrini toimusid Komi Vabariigis hõimupäevad. Meistrite Liidus oli avatud soomeugrilaste rahvarõivaste näitus, televisioonis korraldati viktoriin "Kas tunned Soomet?", Rahvuskultuuride keskuses aga pidu "Una röma Komi mu" ("Kirev Komimaa").

Komi kultuuriministeerium kuulutas välja kampaania "Kingi tellimus!". Seoses raskustega raamatukogudele tellitavate perioodikaväljaannete osas, kuulutas Komi kultuuriministeerium välja kampaania, et osavõtlikud inimesed Komi raamatukogudele ajakirju ja ajalehti telliksid. Oodatud on nii Komi Vabariigis kui ka Vene Föderatsioonis ilmuvad väljaanded. Kingitust ootavate raamatukogude aadressid: Rahvusraamatukogu, Sõktõvkar, Sovetskaja 13; Vabariiklik noorsooraamatukogu, Sõktõvkar, Kommunistitšeskaja 78; Maršaki-nimeline vabariiklik lasteraamatukogu, Sõktõvkar, Sovetskaja 20; L. Braille'i nimeline vabariiklik eriraamatukogu, Sõktõvkar, Sovetskaja 80; Kultuuriministeeriumi juures asuv vabariiklik infokeskus, Lenini 27 (oodatud on rajooni- ja vabariiklikud lehed).

2. novembril ilmus ajalehes Komi Mu (Sõktõvkar) Jevgeni Tsõpanovi arvustus entsüklopeedia "Komi Respublika" äsjailmunud teisele köitele.

3. novembril esitleti Sõktõvkaris komi mütoloogia entsüklopeediat, mis on esimene rahvusvahelisest uurali rahvaste mütoloogia entsüklopeediate sarjast.

11.-21. novembril toimus Sõtõvkaris III Komi vabariiklik draamakunsti festival "Arsja komi rõtjas" (Komi sügisõhtud). Esimene festival toimus 1997. aastal, kui Savini-nimelise teatri rahvas otsustas taastada teatri asutaja Viktor Savini (Nöbdinsa Vittori) "komi õhtud". Festivali eesmärgiks oli rahvusliku dramaturgia ja teatrikunsti, eriti aga loomingulise noorsoo toetamine. Seekordse festivali programmis oli ainult üks komikeelne teatrietendus: Svetlana Gortšakova ja Oleg Uljašovi "Ešõs' šabdi" (Kuldne lina) Komi Folklooriteatri esituses. Savini-nimeline teater esitas vene keeles O.Zagradniki "Soolo löögiga kellale".


© SURI, 1999/2000